• Wouter Kingma Photography

Goed bridgen leer je alleen op De Bridgeschool

Barbara Kingma: "mijn bridgeles moet een uitje zijn", zo begint het artikel over bridgeschool De Driebergse Heuvelrug in de brochure van de Nederlandse Bridgebond. Deze opening  wordt gevolgd door: de bridgeschool van Barbara Kingma is een begrip, duizenden cursisten leerde zij bridgen en  "het spel staat centraal, maar het contact tussen de cursisten vind ik ook belangrijk".

Op deze wijze is het concept van de bridgeschool prima samengevat. Zoals de Griekse wijsgeer Aristoteles het al formuleerde: leraren kunnen de leerlingen niet onderwijzen, dat moeten de leerlingen zelf doen. Leraren moeten wel een omgeving neerzetten waarbinnen optimaal geleerd kan worden.

En voor die aanpak heeft de bridgeschool vanaf het begin, 22 jaar geleden, gekozen. Weg uit de rokerige sportkantines en van de kleine keukentafels. Er werd een duidelijke professioneel pad ingeslagen: moderne lesruimtes, een goed onderbouwd en uitgekiend cursuspakket, ondersteund door moderne computerapplicaties. Zo krijgen de leerlingen optimaal de kans het boeiende bridgespel onder de knie te krijgen. Het opleidingspakket kent een meerjarige doorlooptijd, de cursisten bepalen tijdens het intakegesprek zelf waar zij het beste kunnen in- en uitstromen. Theorie en praktijk kunnen op deze wijze prima op elkaar worden afgestemd.

Alle cursussen worden meerdere malen per week gehouden zodat altijd de mogelijkheid bestaat een gemiste les in te halen Bridgen is een sociaal gebeuren. Barbara Kingma: "het contact tussen de cursisten vind ik belangrijk, ik las dan ook altijd een pauze in zodat zij elkaar leren kennen. Om dezelfde reden laat ik iedereen na de pauze rouleren en stimuleer ik de beginners na een les of vier, ook thuis met elkaar te oefenen.

In september gaan we van start met: Beginners (hier worden de basisprincipes onthuld), Gevorderden(hier ligt de nadruk op af- en tegenspel en het competitief bieden) en Vergevorderden (deze pluscursus kent clusters van samenhangende onderwerpen die verder worden uitgediept). Dit alles in onze eigen ruimte in Healthcenter Hoenderdaal te Driebergen.

Voor meer informatie: bezoek de website: www.Barbarakingma.nl. of bel  030-6564587.