• Er kwamen veel belangstellenden naar de inloopavond

    Kuun Jenniskens

Zonneveld nabij kern Cothen

COTHEN Aan de rand van de kern Cothen hebben Sunvest en Vernooij Fruit (Trechtweg 10) plannen voor een veld met zonnepanelen van 11 hectare. Vorige week was er een druk bezochte avond om inwoners meer informatie te verschaffen.

Kuun Jenniskens

Het gaat om een veld van 14 MegaWattpeak, goed voor stroom aan 4000 huishoudens. Concreet betekent dit een aantal van 43.000 panelen. Het veld komt zo'n 45 meter van de huidige bebouwing af te staan. De panelen worden op palen geplaatst en die constructie wordt 2 tot 2,5 meter hoog. De panelen zelf zijn 1 meter - de ruimte is geschikt voor grazende schapen. Volgens een woordvoerder van Sunvest is deze hoogte nodig om technisch onderhoud te plegen. De panelen worden in oost-west richting aangelegd en in dakjes tegen elkaar geplaatst.

Vanuit inwoners kwamen er opmerkingen dat dit erg hoog is.

HAGEN Voor de landschappelijke inpassing denkt Sunvest aan het behoud van de huidige elzenhaag, met een nieuwe gevarieerde houtachtige haag op het westen, en een wandelpaadje ‘met struweel en kruiden’.

Vanuit de werkgroep Groenberaad was Henny Olthof aanwezig en hij zei vooral de landschappelijke inpassing en de biodiversiteit in de gaten te houden. Beplanting voor vlinders bijvoorbeeld noemt hij belangrijk, maar zeker ook een wandelpad.

PARTICIPATIE Wat participatie betreft ligt er vanuit Sunvest een voorstel voor financiële deelname via een achtergestelde lening met 4 procent rente. Een model waarbij inwoners kunnen meebeslissen behoort niet tot de mogelijkheden, aldus een Sunvest-woordvoerder. Er komt in januari nog een tweede avond waarbij participatie nader wordt besproken.

Henk Muis van de Eigenwijkse Energie Coöperatie (EWEC) ziet het zo: ,,Wij willen dat mensen van begin af aan betrokken zijn en dat 50 procent van de panelen in een coöperatie komt. Dat wordt de landelijke norm. 4 procent rente halen kan overal. Wil je draagvlak krijgen onder de mensen, moet het dichterbij komen. Zonder participatie geeft zo’n zonneveld teveel weerstand, en daar is niemand bij gebaat.”

WETHOUDER Wethouder Hans Marchal (PCG) was ook aanwezig en zei dat hij bij bezoekers een positieve ondertoon bespeurde: ,,Wat ik merk is dat mensen de noodzaak inzien en dat men liever een zonneveld heeft dan een windmolen. Wel krijg ik te horen dat er opnieuw agrarische grond verloren gaat. En mensen vragen zich af of dit wel de meest gunstige plek is. Dit veld staat heel dicht op de kern Cothen. Misschien moet er wel een vrije zone tussen de woningen en de panelen komen.” Voor de wethouder is een goed participatiemodel ook van belang: ,,Dat hebben wij als voorwaarde gesteld en het voorstel dat er nu ligt vind ik persoonlijk aan de magere kant.” Over de landschappelijke inpassing zegt hij: ,,Er moet wel meer komen dan een simpele haag.”

BESTEMMINGPLAN Op 9 maart heeft B&W aangegeven onder twee voorwaarden medewerking te willen verlenen: de landschappelijke inpassing moet goed zijn, en inwoners moeten invloed hebben op het plan. Op 26 oktober is een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend.

Op 16 januari 2019 is er een tweede avond over dit Cothense zonneveld.