Zes jaar onzekerheid winkeliers De Heul eist tol

Kuun Jenniskens

WIJK BIJ DUURSTEDE  Bea Kokje, voorzitter van winkeliersvereniging De Heul, kwam tijdens de raadsvergadering de noodklok nog eens stevig luiden. De winkeliers weten al zes jaar lang niet waar ze aan toe zijn. De grote vrees is, dat de nieuwe plannen niet in het voordeel van de winkeliers zijn.

Bea Kokje legt uit dat het plan - waar in het geheim aan wordt gewerkt - nu al gevolgen heeft: "Niet voor alle ondernemers met dezelfde zwaarte, maar het is overduidelijk dat er sprake is van omzetverlies."

Ze vertelt dat het pand van Cigo inmiddels te huur staat, dat Breunesse Delicatesse overweegt de huurovereenkomst per januari 2020 niet te verlengen en Jumbo heeft het minder druk en gaat het assortiment verkleinen zodat een kassa dicht kan en er minder personeel nodig is.

Wat zich wreekt is dat er al zes jaar lang geen concrete besluiten worden genomen. Om die reden trokken de ondernemers in februari van dit jaar ook al stevig aan de bel.

Bea Kokje: "Tot nu toe hebben de winkeliers bijna geen informatie ontvangen over een proces dat in het geheim wordt gevoerd en waar een embargo op rust."

Dat geeft grote onzekerheid. Ondernemers hebben geen idee of het zinvol is om te investeren, de zaak uit te breiden, een huurcontract te verlengen, of te verbouwen.

Daarom vroeg Bea Kokje aan gemeenteraad en college om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te verschaffen: "Stilstaan is achteruitgang. Dit is belangrijk voor de ondernemer zelf, maar ook van hun personeel. Ook hun werkgelegenheid is in het geding. Het vertrouwen in een goede afloop staat zwaar onder druk. Word het nieuwbouw of word het helemaal niets meer?"

Het Wijks Nieuws vroeg wethouder Jeroen Brouwer (SP) om een reactie. "Wij begrijpen dat de winkeliers het lastig vinden dat er over de toekomst van het winkelcentrum wordt gepraat en zij daar nog niet bij betrokken kunnen worden. We snappen ook, dat dit tot ergernis en onzekerheid leidt."

De wethouder zegt dat hij afhankelijk is vastgoedeigenaren, supermarkten en projectontwikkelaars.

Maar hij schetst een lichtpuntje. "Het gesprek met een potentiële ontwikkelaar is in een stadium, dat een gesprek met winkeliers kan helpen om daarna vervolgstappen te kunnen zetten."

De uitnodiging aan de winkeliers is de deur uit. Wethouder Brouwer wil de verwachtingen wel direct temperen. "Ook als deze gesprekken positief verlopen, komt er voorlopig nog geen duidelijkheid over de toekomst van het winkelcentrum. Voor dit helder wordt, moet nog met een aanzienlijk aantal partijen tot overeenstemming worden gekomen. En dat is en blijft lastig en tijdrovend."

Mark van der Wel toog namens RTV Utrecht met camera naar De Heul om daar met Bea Kokje te spreken en vroeg ook een reactie van wethouder Brouwer.