• Wil en Alice zijn de eerste vrienden van het Oogstfeest

    Bertjan de With

Wil en Alice de With eerste vrienden van Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek

COTHEN Op 18 mei ontvingen Wil en Alice de With van de voorzitter Piet van Rijn de officiële oorkonde 'Vriend van het Oogstfeest'. Zowel Wil en Alice hebben beiden veel affiniteit met en interesse in de agrarische sector. Maar bovenal hebben zij een sterke band met het evenement, omdat hun overleden echtgenoten, Gijs en Nico de With, beiden mede oprichter en voorzitter van het Oogstfeest geweest zijn.

Met veel enthousiasme werd in 2007 het eerste Oogstfeest samen met de buren van de Kapelleweg georganiseerd. Het werd een enorm succes en voor herhaling vatbaar. Inmiddels is het Oogstfeest uitgegroeid tot een groot evenement. Het laatste Oogstfeest trok zo'n 6000 bezoekers.

Op 31 augustus 2019 organiseert Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek voor de zesde keer het Oogstfeest aan de Kapelleweg in Cothen. Met een groep van 10 enthousiaste vrijwilligers wordt er hard gewerkt om een mooi evenement in elkaar te draaien met aansluitend een gezellig avondfeest voor jong en oud.

De stichting is opgericht in 2007 om de verbinding tussen de agrarische sector en de burgers in de Kromme Rijnstreek en daarbuiten te versterken. Uitgangspunt is het goed op de kaart zetten van de agrarische sector, waarbij er wordt geprobeerd om elk Oogstfeest weer iets nieuws te laten zien. Dit doen we door twee agrarische bedrijven open te stellen voor het publiek, nl. Jos van Rijn (fruitteelt) en Hans van Rooijen (veehouderij en akkerbouw). Op en rond deze bedrijven zijn tal van agrarisch gerelateerde activiteiten. Het organiseren van het Oogstfeest gaat gepaard met de nodige kosten. Om wat extra budget te creëren is er voor iedereen die de agrarische sector een warm hart toedraagt de club "Vrienden van de Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek" opgericht. Kijk voor meer info op www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl/sponsoren/.

CULTURELE ANBI STATUS Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek is aangemerkt als cultureel ANBI (algemeen nut beogende instelling). Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Naast een bijdrage aan een goed doel kan uw donatie, sponsorbedrag en/of uw bijdrage aan de Vrienden dus ook nog een fiscaal voordeel opleveren.