• Beleidsadviseur economische zaken Evert van Tellingen en wethouder Jeroen Brouwer.

    Karin Borsje

Wijk, mooi om te werken

WIJK BIJ DUURSTEDE 63% van de Wijkse werkzame beroepsbevolking is forens. Niet zo verwonderlijk, want met 6470 arbeidsplaatsen voor 12.220 personen biedt Wijk niet voldoende werkgelegenheid. Tijd voor een economische agenda die de kansen biedt voor ondernemerschap en het aantal arbeidsplaatsen kan vergroten.  

Marijke Dekker

"Wat stellen we economisch eigenlijk voor?", vraagt wethouder Jeroen Brouwer zich hardop af. "In deze provincie is Utrecht natuurlijk de place to be, met de binnenstad en het Science Park. Wijk ligt niet in de ring eromheen, maar in de buitenste periferie. Hoe gaan we daarmee om?"

KRACHT Toch heeft Wijk veel te bieden. "We moeten ons profileren, op zoek naar onze kracht. En dat weten te communiceren naar huidige en nieuwe bedrijven, werknemers én provincie. Wijk ligt niet aan het eind van een eindeloze weg, maar centraal in het land. Bovendien is het natuurlijk fantastisch om hier te zijn, hier te wonen. Het is niet voor niets uitgeroepen tot het meest idyllische plaatsje! Daarbij hebben een goed sociaal systeem, uitstekend beleid voor zorg en welzijn en bovenlokaal veel voorzieningen voor cultuur en sport."

BEDRIJVENTERREIN Voor meer economische groei en werkgelegenheid wordt vooral gekeken naar de binnenstad en de bedrijventerreinen, zegt Brouwer. "Met City Marketing wordt volop op de binnenstad ingezet. Dat trekt toerisme. Het bedrijventerrein is de afgelopen tien jaar jaarlijks met zo'n 0,6 ha gegroeid. Veel lokale bedrijven hebben flink uitgebreid. Dat is mooi. Maar tegelijkertijd willen we ook voorkomen dat er vooral opslagruimte komt in plaats van werkgelegenheid. Daarop proberen we te sturen."

Al in 2016 zijn er randvoorwaarden vastgesteld: het aantal arbeidsplaatsen per m2 en qua panden een kwalitatief aangezicht aan de buitenrand. "Maar of we daadwerkelijk de voorkeur zouden geven aan een nieuw bedrijf met veel werkgelegenheid in plaats van een huidig bedrijf die qua opslag wil uitbreiden? Dat zijn vragen die nu spelen."

[PROVINCIE} Uitbreidingsplannen van het bedrijventerrein stuiten al snel op weerstand van de provincie. Brouwer: "De noodzaak voor uitbreiding moet goed aangetoond worden om zo leegstand van bedrijfspanden te voorkomen. Toch willen we onze groeiende bedrijven graag hier houden en kijken of er nog meer mensen lokaal werk kunnen vinden."

GROEI De Wijkse werkgelegenheid is tijdens de crisis redelijk stabiel gebleven, en maakt in 2016 met een toename van bijna 220 arbeidsplaatsen nu weer een flinke groei door, zegt Evert van Tellingen, beleidsadviseur economische zaken bij de gemeente. "Het aantal bedrijven stijgt al jaren , maar dat geeft een vertekend beeld, omdat er bij faillissement van één bedrijf soms vervolgens weer vele zzp'ers uit voortkomen."

HANDEL De sector 'groothandel, kleinhandel en reparatie auto's' is met 1550 arbeidsplaatsen nog altijd de absolute koploper in Wijk, maar laat wel een krimp zien. Van Tellingen: "De neergang is waarschijnlijk vooral te wijten aan de recessie in combinatie met toename van  verkoop via internet. Het aantal fysieke winkels daalt, het aantal webshops stijgt."

Brouwer ziet kansen voor winkels die offline en online goed weten te combineren. Bijvoorbeeld offline inspireren en online fysiek voelen, ruiken, proeven, passen. "Het is niet of-of, maar en-en. Kijk eens naar het Wijks Woontheater. Een geweldig concept."

ZZP Ook 'onderzoek, advisering en zakelijke dienstverlening' vormt een grote en vooral ook groeiende sector in Wijk. Veel van hen zijn zzp'ers, een belangrijke, ietwat onzichtbare groep. Van Tellingen: "In 2016 was deze sector goed voor bijna 1200 banen in Wijk."

Een derde plek is weggelegd voor 'gezondheids- en welzijnszorg', eveneens een groeiende sector. Volgens Van Tellingen is de sector nog altijd kleiner dan het provinciaal gemiddelde, maar is er wel duidelijk sprake van groei. Groei is er ook in de horeca, hoewel er in absolute zin minder werkgelegenheid door gecreëerd wordt.De werkgelegenheid groeit, en de gemeente doet haar best er nog een extra schepje bovenop te doen. Maar de kloof tussen een werkzame beroepsbevolking van 12.220 en zo'n 6500 arbeidsplaatsen blijft groot. Positief is wel dat bijna 75% van de beschikbare arbeidsplaatsen door Wijkenaren worden ingevuld.

AGENDA In oktober bespreekt de gemeenteraad de Economische Agenda die nu wordt opgesteld. "We zijn daar nu nog druk mee bezig. We merken aan alle kanten dat hier vraag naar is, vanuit de politiek tot bij de bedrijven zelf."