• Lijsttrekker Wietze Smit voor het gemeentehuis, waar WijkNU de inwoners weer een belangrijke rol wil geven

    Kuun Jenniskens

Wens tot anders besturen; expertise van inwoners beter gaan benutten

WIJK BIJ DUURSTEDE WijkNU wil vooral de stad anders gaan bestuderen. De partij heeft alternatieven voor woningbouw in De Geer III. En het zwembad moet er gewoon komen. Dat zegt lijsttrekker Wietze Smit.

Kuun Jenniskens

De afstand tussen burger en politiek wordt steeds groter, meent Wietze Smit. “Het vertrouwen moet terugkomen en daarom willen wij een andere wind laten waaien. Het college communiceert niet transparant, zowel niet tegenover de raad, als met inwoners. Zo worden uitkomsten van het onderzoek naar de fusie met Houten - waarin wij een diskwalificatie van de Wijkse ambtenaren lazen - onder tafel geschoven. Er wordt nu alleen over een tekort van 1 ton gesproken.”

EXPERTGROEPEN Volgens Smit moet er een cultuuromslag plaatsvinden. “De ambtenaar moet effectiever worden, een ‘civil servant’ zijn - wat zoveel betekent als ‘dienaar van de burger’. Het is dus niet andersom, inwoners zijn er niet om het gemeentehuis te faciliteren en zich vervolgens te laten blokkeren bij een vergunningaanvraag die te ingewikkeld is.” WijkNU wil niet investeren in nieuwe ambtenaren, maar gaan werken met ‘expertgroepen’ van eigen inwoners. Smit: “Wij willen gaan inventariseren welke deskundigen wij in de gemeente hebben wonen. Mensen die veel weten op een bepaald gebied en die drie of vier stappen vooruit kunnen denken.” WijkNU is tegen het burgerpanel van GroenLinks: “Daar kan iets uitkomen wat niet uitvoerbaar is op het punt van wetgeving of kosten - dan krijgen we een worst voorgehouden.” Volgens Smit hadden experts bijvoorbeeld tijdiger in beeld kunnen brengen dat er te weinig geld naar de sport gaat. Ook merkt hij op dat er voor citymarketing nu een goede expert aan het werk is. “Maar hoe we hiermee van start zijn gegaan, met zogenaamde experts, was echt schandalig.” Smit noemt de ‘placemaking’ voor de markt een geslaagd voorbeeld omdat daar experts bij waren vanuit het museum en er een goede professionele begeleider was.

ZORG “Er wordt teveel een beroep gedaan op mantelzorgers”, zo zegt Smit. “Wij pleiten voor meer professionele zorg, daar moeten we meer geld voor vrijmaken. We willen voorkomen dat mantelzorgers door hun knieën zakken. Wat ons betreft komen er dus meer handen aan het bed."

DE GEER WijkNU verwacht dat de provincie niet snel toestemming zal geven voor 1000 nieuwe woningen in De Geer III. “Het leidt namelijk tot meer verkeer op de N229, waarvoor je de weg zou moeten verbreden. Het is goedkoper voor de provincie om bij Odijk meer woningen te bouwen.”

INBREIDEN Wietze Smit ziet wel andere mogelijkheden: “We hebben veel meer inbreidingsplekken dan we denken. Met een extra bouwlaag kom je ook aan 1000 woningen in tien jaar tijd. Daar heb je de provincie dan niet voor nodig.” Smit noemt het terrein van de Gemeentewerf, oude schoolgebouwen die aan vervanging toe zijn, en het terrein van Willigenburg.

KEUZES Het zwembad noemt Wietze Smit een kwestie van keuze: “Als we die 650.000 euro niet volledig besteden aan extra ambtenaren, die we niet meer nodig hebben omdat we met expertgroepen werken, komen we een heel eind.” Er circuleren nogal wat verschillende berekeningen, volgens WijkNU kost een zwembad 1 ton per jaar. In dit model wordt veel aan vrijwilligers overgelaten. Ook wil WijkNU het schoolzwemmen weer invoeren.

OP DE FIETS “Dagelijks fietsen er 200 leerlingen naar Maarsbergen, dus daar moet een veilig fietspad komen”, zegt Smit. “Net als naar de scholen in Doorn. Omdat fietsers in Langbroek ter hoogte van het sportpark moeten oversteken, willen we daar een rotonde.” WijkNU wil ook geld reserveren voor een fietspad naar de Gravenbol en Wijk fietsvriendelijker maken.

BOSSCHERWAARDEN “Tegen dit slibstortproject zeggen we nee. Uit recente informatie blijkt dat het om sterk vervuild slib gaat. Ook bij de gekozen partner zetten wij vraagtekens. De winst loopt in de tientallen miljoenen en wij krijgen alleen een poeltje.” Smit vindt dat dit project verkeerd is aangepakt. “We hebben geen inspraak met inwoners gehad en we hadden eerst moeten kijken wat we aan de Lunenburgzijde willen hebben. Dan was er meer maatschappelijk draagvlak geweest.”

KOOPZONDAGEN Het is duidelijk dat WijkNU voor koopzondagen is.

ACHTERBAN Wietze Smit zit vanaf 2002 in de raad voor BurgerBelangenNU. Recent is de naam veranderd in WijkNU, vanwege de samenwerking met WijkNogLeuker. De partij heeft momenteel 1 zetel, maar de lijsttrekker heeft hoge verwachtingen: “Daar wordt hard aan gewerkt met een grote en actieve achterban.”