• Kuun Jenniskens

Wat staat er op de raadsagenda?

WIJK BIJ DUURSTEDE Op dinsdag 26 maart is het Avond van de Raad. Tijdens deze vergadering  wordt er gestemd over de motie van wantrouwen die D66 indiende tegen het college vanwege de communicatie rondom Windpark Goyerbrug.

VOORBESPREKING De avond begint om 19:30 uur met twee onderwerpen die gelijktijdig worden behandeld: het rapport van de rekenkamercommissie over externe inhuur, en het Jaaroverzicht Duurzaamheid over 2018 dat kijkt in hoeverre Wijk op weg is met haar duurzaamheidsambities.

Vervolgens wordt er gesproken over de U10 rapportages op gebied van woningbouw, verkeer, duurzaamheid.

RAAD Om 21:45 uur begint de raadsvergadering. Hier wordt gestemd over de D66 motie en over de Participatienotitie burgerpanel toetsingskader zonnevelden.