• Kuun Jenniskens

Wat staat er op de raadsagenda?

WIJK BIJ DUURSTEDE Op dinsdag 15 januari is het vanaf 19:30 uur Avond van de Raad. Vanuit WIJKNU staat een initiatiefvoorstel op de agenda om gezamenlijk op te trekken om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. En SP raadslid Jan Oechies neemt afscheid.

VOORBESPREKING Om 19.30 wordt er bijgepraat over de RDWI. Tegelijkertijd gaat het in een andere zaal over een nieuw Evenementenbeleid 2019-2022. Om 20.30 uur gevolgd door het voorstel van WijkNU.

RAAD Deze begint om 21.30 uur. Onderwerpen die op de agenda staan zijn: wijziging Verordening Jeugdhulp en Wmo; vaststelling Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022; vaststelling bestemmingsplan Langbroekerdijk A 34-36, Langbroek; vervangende vaststelling bestemmingsplan Buitengebied; verzamelplan 2017 door toepassing bestuurlijke lus; voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Verder wordt er afscheid genomen van SP fractievoorzitter Jan Oechies en wordt zijn opvolger Frans van der Tol als raadslid beëdigd.