Wat staat er op de raadsagenda?

WIJK BIJ DUURSTEDE Een belangrijke datum is maandag 17 december om 19:30 uur, dan wordt Tjapko Poppens door de commissaris van de Koning voor een tweede termijn herbenoemd als burgemeester. Daarvoor is er op dinsdag 11 december de laatste Avond van de Raad van dit jaar. Hieronder leest u de agenda.

Kuun Jenniskens

VOORBESPREKING Om 19 uur is er allereerst een rondleiding door het Archief. Om 19.30 uur gaat het over ontwikkelingen in de gemeentelijke informatievoorziening en archivering. Gelijktijdig komt in de andere zaal het Afvalbeleidsplan aan de orde. Om 20.30 uur wordt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) besproken. Om 20.45 uur staat de Stand van zaken van de woningbouwopgave op de agenda. Gevolgd om 21.45 uur door een Eerste begrotingswijziging 2019 gezien de bezuinigingen van dit najaar.

RAAD In de raad wordt er gedebatteerd over het Bestemmingsplan Rijndijk 5 en het Bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede 2018.

Als hamerstukken zijn op de agenda opgenomen: tegemoetkoming aan Markus voor de bunkerboot; Economische Agenda; verlenging planperiode Rioleringsplan (GRP IV) tot 1 januari 2020; wijziging leges- en belastingverordeningen; eerste begrotingswijziging 2019, bezuinigingsproces najaar 2018.