• De naambordjes in de raadzaal van Wijk bij Duurstede

    Kuun Jenniskens

Wat staat er op de raadsagenda?

WIJK BIJ DUURSTEDE Op dinsdag 3 juli is het Avond van de Raad. Vanaf 19:30 uur zijn er drie onderwerpen in de Voorbespreking. Om 19:30 uur gaat het om alcoholpreventie en handhaving. En wordt in een andere zaal de Jaarrekening besproken.

Kuun Jenniskens

ZONNEVELDEN Om 20:30 uur is de ‘startnotitie participatieproces toetsingskader duurzame energie’ aan de orde. Het college wil met inwoners en belanghebbenden een brede discussie voeren rond de vraag: hoe geeft gemeente Wijk bij Duurstede lokaal invulling aan de opwek van duurzame energie? Hierbij is windenergie uitgesloten - afspraak binnen de coalitie is dat in deze raadsperiode geen vergunning wordt verleend voor windturbines. Wel komen kaders voor zonnevelden aan de orde.

De raadsvergadering begint om 21:30 uur. Op deze agenda staan verder geen raadsdebatten, alleen een aantal hamerpunten en benoemingen.