VVD tegen extra opvang vluchtelingen

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college wil dit jaar 100 in plaats van 60 vluchtelingen opvangen. De VVD vindt dat geen goed idee en heeft het college gevraagd duidelijk te maken waarom dat nodig is. Op zichzelf vindt de VVD dat vluchtelingen met een verblijfstatus netjes opgevangen moeten worden. De VVD plaatst echter vraagtekens bij de extra kosten die dat met

zich brengt en de financiering daarvan uit het budget van het sociale domein. Ook vraagt de VVD zich af of het college wel goed doorbedacht heeft dat de opvang van een groter aantal vluchtelingen extra voorzieningen met zich brengt in de opvang van de vluchtelingen op het gebied van onderwijs, uitkering, participatie e.d. Gaat dat niet ten koste van de voorzieningen

voor de Wijkse inwoners, wil de VVD weten.