• Joop van Ditmarsch, Bernard Baakman, Rob Venselaar en Klaas IJkema

    Stichting Binding

Vrijwillige schuldhulpmaatjes gezocht bij Stichting Schuldhulp Wijk

WIJK BIJ DUURSTEDE In navolging van meerdere andere gemeenten in ons land is er sinds kort een eigen Stichting Schuldhulp Wijk bij Duurstede. Deze stichting werkt met goed opgeleide vrijwilligers die mensen gaan helpen die het zicht op hun financiële situatie kwijt zijn.

In heel het land zijn er steeds meer mensen, die moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. Vaak is van deze problematiek bij de directe omgeving weinig of niets bekend. Met de nieuwe stichting is er een initiatief om deze groep mensen te helpen. "Het kan iedereen overkomen: door een scheiding, door ontslag, door invaliditeit, door oplichting, doordat je onverwacht een aantal toeslagen moet terugbetalen, door een serie tegenvallers, even niet opgelet, enzovoorts," zo begint Klaas IJkema, voorzitter van de nieuwe stichting, zijn uitleg. En hij vervolgt: "Vaak gaat het dan van kwaad tot erger, uiteindelijk heb je het gevoel dat je compleet vast zit. Juist voor deze groep is Schuldhulpmaatje een uitkomst. Voor deze groep willen wij maatjes aanbieden, die helpen om alles weer op de rit te krijgen."

ZOEKEN NAAR OPLOSSING Kern van de werkwijze van Stichting Schuldhulpmaatje Wijk, SHW, is dat ze samen met de inwoner op zoek gaan naar een oplossing. IJkema: "We gaan niks overnemen, maar samen met de mensen stapje voor stapje aan de slag om alles weer op orde te krijgen. Terug naar een gezonde balans tussen uitgaven en inkomsten. En als dat écht onmogelijk is, zijn we er ook voor hen op weg naar de schuldsanering in samenwerking met professionele hulpverleners."

Schuldhulpmaatje Nederland is al bijna in honderd gemeenten actief. En vanaf nu dus ook in Wijk. "Op initiatief van het Beraad van Kerken en met steun van de gemeente, Binding, Volksbelang en de kerken is er nu een afdeling opgericht voor Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek en Overlangbroek. "We zijn blij dat de gemeente ons inmiddels een startsubsidie kon toezeggen. Nu kunnen we concreet aan de slag."

MAATJES GEZOCHT Een belangrijke volgende stap is het op zoek gaan naar zogenaamde maatjes. De nieuwe stichting hoopt tien tot twaalf nieuwe vrijwilligers te vinden. "Wij zoeken mensen die het fijn vinden om met administratieve zaken aan de slag te gaan en die bereid zijn om een cursus te volgen. Afhankelijk van de beschikbare tijd zetten we vrijwilligers bij twee tot vier mensen in," zo besluit Ijkema. Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op de website schuldhulpmaatje.nl of contact opnemen met bestuurslid Joop van Ditmarsch. Hij is per email bereikbaar op secretaris@schuldhulpwijkbijduurstede.nl of telefonisch via 06 18225418.