• De voorbereidingen voor de Lekkodagen zijn in volle gang

    Hans Dirksen

Voorbereidingen Lekkodagen op stoom

WIJK BIJ DUURSTEDE Zaterdag 29 en zondag 30 september a.s.  staan in het teken van de 13e editie van de Lekkodagen. In het draaiboek van dit maritieme evenement prijkt dit jaar een nieuw agendapunt hoog op de agenda: De lage waterstand van Rijn en Lek (als gevolg van de uitzonderlijke droge zomer).

De organisatie houdt de weersontwikkelingen nauwlettend in de gaten en controleert met regelmaat het waterpeil in de stadshaven. Er worden diverse scenario's uitgewerkt om de circa 80 schepen te kunnen ontvangen. Duidelijk is, dat het lage water een andere indeling dan gebruikelijk noodzakelijk maakt. Een en ander betekent ook, dat op het laatste moment via de website www.lekkodagen.nl bekend wordt gemaakt of de verlichte avondvaart op zaterdagavond doorgaat.

ZONDER OLIE GEEN STOOM De Lekkodagen zijn niet alleen bij het grote publiek maar ook de eigenaren van het historisch varend erfgoed geliefd. Zo behoort de Vereniging 'Sociëteit Olie & Stoom uit Cuijk en omgeving tot de vaste deelnemers. De in 1993 opgericht vriendenclub houdt met veel liefde een kostbare verzameling veelal sleepboten in stand.

Nieuw is deze keer de 'Stad Breda', een door schipper Hamp Harmsen eigenhandig gerestaureerd vrachtschip uit 1925, destijds bestemd voor de beurtvaart van Amsterdam naar Breda en vice versa.

ACTIVITEITEN Het maritiem evenement valt of staat met de inzet van een aantal trouwe vrijwilligers en sponsoren. De gebroeders Paul en Joost Vernooij leveren naast hoofdsponsors Aegir Marine en EOC verzekeringen hun bijdrage met een grote feesttent en pirateneiland voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar. Ook is in een smartlappenzanger en optredens van 'Gein en Gek' voorzien.

De Harmonie III gaat weer belangeloos varen met mensen van de woongemeenschap de Loever, Het Droomhuis en de Bosscherwaard.

Het complete programma en laatste nieuws is te volgen op de website www.lekkodagen.nl