Voor de 10e keer Lekkodagen

Beide heren kijken terug op tien jaar Lekkodagen. Egbert weet nog goed hoe het begon. "Ik voer met een historisch schip en had wel contacten met de Havendagen. Peter Jansen gaf de aftrap voor het ontstaan van de Lekkodagen. Het Shantykoor speelde er op in en vroeg Ruud Muis, directeur van Aegir Marine, of ze tijdens het Shantyfestival iets wilden organiseren. Ruud heeft de ondernemerslust en hij benaderde mij vanwege mijn kennis en contacten." Natuurlijk was het spannend de eerste keer, maar vanaf het eerste moment was het een groot succes. Egbert: "De eerste vergunning was voor 30 boten, nu zijn het er rond de 80." Wilfred vult aan: "Bij het eerste evenement bestond de vergunning uit 1 A4-tje, nu is het een compleet dossier." Voor de veiligheid is er een calamiteitenplan, er zijn bhv'ers, er is een brandplusplan en EHBO. Voor de deelnemers is er vrijblijvend een gratis veiligheidscheck. Dit jaar is ook de brandweer aanwezig met een boot en een duikteam. Zij zullen demonstraties geven. Elk jaar komen er meer boten bij en inmiddels is er een wachtlijst. Vaak zijn dit soort evenementen in combinatie met een braderie, maar daar ligt nu net de kracht van de Wijkse Lekkodagen. "Hier organiseren we zo min mogelijk er om heen. Dit jaar is er een palingrokerij en op zondag de Lanz Bulldog tractoren. Muziek is er ook. Op zaterdag natuurlijk het Shantyfestival en zondag zal Piratenkoor Gein en Gek weer een optreden verzorgen. Voorwaarde is wel dat er geen versterkte muziek is."

Vooral voor de schippers

De Lekkodagen is er vooral voor de schippers. Het grote succes is dan ook de plek, de stilte en de omgeving. Het klopt allemaal! Voor de schippers is het meer een reünie. Velen van hen komen dan ook jaarlijks terug. Met bezoekersaantallen houden ze zich niet bezig. Het zijn vooral liefhebbers van mooie schepen en zij brengen mooie schepen en veel gezelligheid. Wilfred: "Veel eigenaren van de boten zijn al wat ouder. Er gaat veel tijd en geld zitten in het onderhoud. Het is goed als we bij de Lekkodagen ook jongeren betrekken, zodat zij het te zijner tijd kunnen overnemen. Daarom zijn we ook blij dat dit jaar basisschool De Werkschuit er weer bij is. Ook kunnen kinderen meevaren op de Jan de Sterke. Als ze verkleed zijn als piraat mogen ze gratis mee. Egbert: "Op deze manier stimuleer je mensen om hun boot te blijven onderhouden en zorgen we voor het in stand houden van het varend erfgoed." Het evenement start op vrijdagavond met een gezamenlijke maaltijd. Ruud Muis zal een toespraak houden en voor het jubileum is een penning gemaakt en T-shirts. Op zaterdag worden bij aanvang van het Shantyfestival aan de scheepshoorn getrokken, al kost het vele enthousiaste schippers moeite om te wachten. Zaterdagavond is de verlichte avondvaart, ieder jaar weer een groot succes.

Mooie herinneringen

De heren kijken terug op tien prachtige jaren en ze hopen dan ook dat er nog vele zullen volgen. De organisatie kost heel wat tijd, maar dat hebben ze er graag voor over. "Het is een virus." Vanzelfsprekend zijn er momenten die er uit springen. Zo genieten ze elk jaar weer van de speciale rondvaart op De Harmonie voor mensen met een beperking. Egbert: "Het is dan altijd druk op de steiger en veel mensen denken dat zij ook mee mogen. De schipper vertelde hen dat deze rondvaart alleen was voor mensen met een beperking waarop havenmeester Kees opmerkte: "dat moet je niet zeggen, dan zit heel Wijk aan boord." Maar ook maakten ze mee dat een vrouw te water raakte. Egbert en Wilfred wisten haar weer veilig aan wal te krijgen. Het zijn mooie herinneringen. En dan natuurlijk nog even de naam. Lekkodagen heeft niets te maken met de Lek, maar is een kreet die uit de zeesleepvaart komt en een verbastering is van Let's go. Het betekent zoiets als: alle touwen los of het anker laten vallen.

Het organisatieteam van negen mannen en twee vrouwen verheugt zich op de Lekkodagen. Het weer is bijna altijd goed. Zij zelf zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekpunt voor bezoekers. (AvV)