• VNMW excursie

    VNMW

VNMW gidst u langs en door de uiterwaarden

WIJK BIJ DUURSTEDE Op zaterdag 22 april bent u vanaf half 9 welkom in het onderkomen op Walplantsoen 12 voor koffie en/of thee en een inleidend praatje. Om 9 uuris het vertrek voor een fietsexcursie naar de Waarden van Gravenbol. Op een paar plekken wordt gestopt en met u "het landschap gelezen". Tussen 12 uur en 12.30 uur is de terugkomst op het Walplantsoen en als u dat bij uw aanmelding (info@vnmw.nl) aangeeft (graag uw contactgegevens in de mail vermelden), staat er ook een lunch voor u klaar. VNMW gaat met de hoed rond waar u uw vrijwillige bijdrage in kunt doen om de kosten te dekken. Iedereen is uitgenodigd om na de excursie nog wat te blijven drinken en napraten.

VOGELENDiverse gidsen van de vereniging zullen u hun liefde voor dit gebied niet verhullen. Het is gewoon fantastisch om langs de rivier te vogelen, een bijzondere soort te spotten en steeds frequenter ook de zeearend te zien. Op de Gravenbol zit ook de jaarlijkse telpost tijdens de vogeltrek en verscheidene vogelaars gaan in de vroege morgen op stap om soorten en aantallen broedvogels te turven en door te geven aan het SOVON, voor hun langdurige onderzoek naar de stand van de vogels.

NATUURONTWIKKELINGMaar betekent het enthousiasme van de leden van onder andere de vogelwerkgroep ook dat in onze uiterwaarden  volop van natuurontwikkeling sprake is? Als u bij de lezing van Frans Vera aanwezig was en/of bij de vertoning van de film "Levende rivier" van Ruben Smit, dan weet u al hoe natuurontwikkeling zich verhoudt tot natuurbehoud. Dan weet u al wat er met het landschap gebeurt als we de dynamiek terugbrengen in de rivier en de uiterwaard "ontpolderen". Allerlei te meten natuurwaarden schieten dan al na korte tijd omhoog; hier gedijen planten en dieren beter bij en zowel in aantallen als in aantal soorten zien we een behoorlijke toename.

Komt u ook? VNMW wil het u allemaal graag laten zien en, wie weet, gaan ze ook nog een keer met de auto naar de Blauwe Kamer en/of de Millingerwaard en dan zullen ze u laten zien wat er ook in onze gemeente mogelijk is. Verdere info of wijzigingen: www.vnmw.nl