Verbreding Dorpsstraat

In de ingezonden brief van 9 december van Martien Lodder mis ik de nuances. Ik heb de opmerking geplaatst over het opstappen van de wethouder. Dat vervolgens de zaal gaat klappen kon ik niet bevroeden en was ook niet de intentie van deze opmerking. Tijdens de informatieavond plaatste de wethouder de opmerking "Ik ben verantwoordelijk als er een kind wordt doodgereden". Door deze opmerking heeft hij er voor gezorgd dat dat er een vacuüm tussen de voor en tegen argumenten is gekomen. Mocht er nu iets gebeuren dan zal er één partij als schuldige worden aangewezen. Dit behoor je niet te zeggen en is zeer kwalijk! Daarnaast zijn er door diverse bezuinigingen plannen uitgevoerd die afwijken van de originele plannen zoals deze zijn aangedragen aan het college of de meedenkgroep. Ook staat in het blaadje 100% Cothen dat het fietspad aan de Groenewoudseweg verdwijnt in 2017. Moeten de fietsers in het donker op een racebaan rijden? Bezuinigingen, voor veiligheid? Hier stem ik niet voor!

De opkomst op de informatieavond was groot en aan de geluiden te horen waren er bijna allemaal tegenstanders. Veelvuldig bagatelliseert de wethouder in de media mensen die tegen de verbreding zijn. Bewoordingen als "een kleine groep tegenstanders" of in 100 % Cothen "een aantal mensen". Of "de bewoners aan de Dorpsstraat/boomgaard". Deze avond waren bewoners uit diverse plekken van Cothen aanwezig en ik heb begrepen dat 400 mensen de petitie op Facebook hebben ondertekend. Aan de gemeente is gevraagd om het rapport van te voren in te zien, dit was niet mogelijk. Jammer, geen voorbereiding op een dialoog.

Er heerst bij veel mensen het gevoel van onmacht en er zijn onbeantwoorde vragen. Waarom de Willem Alexanderweg versmallen om de snelheid omlaag te brengen en dan vervolgens de Dorpsstraat verbreden? Vanaf huisnummer 35 t/m de slagerij kunnen na verbreding twee auto's elkaar tegelijk passeren, waar is de ruimte voor de fietser? Waar kan een auto uitwijken als er een inschattingsfout wordt gemaakt? De fietser komt in de verdrukking. Ook geeft het onderzoek aan dat de snelheid omhoog zal gaan na een verbreding. Voorbij de slager is een blauwe parkeerzone en bij de bakker blijft de situatie ongewijzigd. Gelukkig! Auto's mogen hier blijven parkeren en de weg kan daar niet breder. Volgens de wethouder is het daar breed genoeg. Dit is absoluut niet het geval en men zal elkaar niet tegelijk kunnen passeren. Waarom maakt het onderzoek geen melding van dit belangrijke punt? Ook bij het oude Raedthuys en het oude gemeentehuis is door geparkeerde auto's de weg smaller. Hoe gaan auto's hierop anticiperen als deze sneller rijden? Is plan B een parkeerverbod ? Immers, bovenstaande verhindert de werkwijze van het plan. Waar staat Cothen dan? Geen plaatselijke ondernemers meer, een aangetast dorpsgezicht en een onveilige straat.

Sinds enkele jaren neem ik actief deel aan de meedenkgroep voor verkeersveiligheid in Cothen. Helaas merk ik dat het predicaat meedenker niet meer van toepassing is en vanuit de gemeente noemt men betrokken mensen tegenstanders of voorstanders. Dit geeft aan dat er geen dialoog is. In de media zegt de wethouder dat hij gaat samenzitten met de werkgroep "Handen af van de boomgaard". Van deze groep heb ik begrepen dat niet is gebeurd. Waarom niet? Het is tijd om met alle mensen in gesprek te gaan. Als er zoveel tegenstanders zijn zou je toch denken dat de gemeente gaat luisteren in plaats van een onderzoek met gesloten vraagstelling als resultaat te gebruiken. Dit is geen dialoog maar een mededeling en op een mededeling krijg je reacties.

A. de Haas