Veiligheidsplan in de maak

WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeente is toe aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de jaren 2019 tot en met 2022. Hierin worden speerpunten beschreven waar de politie en de Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) zich op moeten richten.

Kuun Jenniskens

Jaarlijks worden de speerpunten uit een IVP uitgewerkt tot concrete doelen. De afgelopen jaren lag de focus op alcohol en drugs, woninginbraken en de persoonsgerichte aanpak. Dat laatste is een werkwijze waarbij niet alleen naar één delict wordt gekeken, maar waarbij politie, gemeente en Loket Wijk gezamenlijk kijken naar een oplossing - dat kan ook zijn; zorgen dat iemand werk krijgt.

Het nieuwe IVP wordt samen met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal en Rhenen gemaakt - met deze gemeenten zit Wijk bij Duurstede in één basisteam van de politie.

Sinds het voorjaar is er het nodige voorwerk verricht. Er is een enquête geweest met ondernemers; er zijn sessies geweest met veiligheidsprofessionals; en het basisteam is bijeen geweest. Momenteel worden bij de gemeenteraden speerpunten opgehaald. Vervolgens ligt er in december een concept IVP.

Ondermijning wordt als belangrijk speerpunt gezien. In dat kader is het voorstel om drugscriminaliteit goed in de gaten te houden; het dealen, het kweken, het opsporen van laboratoria en het storten van chemisch restafval bij de productie van synthetische drugs.

Verder is het voor de gemeente van belang de ‘bestuurlijke weerbaarheid’ te vergroten. Hier wordt mee bedoeld dat de gemeente wil weten wat er op bedrijventerreinen en in het buitengebied gebeurt.