• Bomen die bespaard zouden blijven werden gekapt. Raadsvragen hierover zijn nog niet beantwoord.

    Kuun Jenniskens

[update] Project Zandweg strandt in ambtelijke molen

WIJK BIJ DUURSTEDE Het project Zandweg is gestrand in de ambtelijke molen. Willem van Lon, Jos Soons en Frits van der Leije (WijkNogLeuker) en Henny Olthof (VNMW) hebben de gemeente laten weten zich terug te trekken uit het project Zandweg. Ze vinden dat zaken te lang duren en dat er onvoldoende vooruitgang is: ,,Soms horen we weken niets. Het lijkt erop dat wij telkens moeten fungeren als aanjager.”

door Kuun Jenniskens

In een brief aan het college leggen WNL en VNMW hun kijk op de gang van zaken uit: ,,De laatste vergadering was op 4 en we liepen een rondje op 12 februari. Begin maart zouden er stukken worden gestuurd en die zijn er nu half april nog niet."

Grote ergernis dat er op 25 maart zonder overleg, en abusievelijk, bomen zijn gekapt bij de rotonde Revius. Afspraak met de gemeente was dat paden om de bomen heen gelegd zouden worden. WijkNu en GroenLinks stelden vragen aan het college en die zijn nog niet beantwoord. ,,Wij zouden een mail met uitleg krijgen, maar ook die blijft uit."

Ook ligt er sinds eind maart een smiley klaar lag om opgehangen te worden, maar dat is nog steeds niet gebeurt. "Er is geen communicatie naar de bewonerscommissie, Dieter de Vroomen of hoveniers, waardoor de interesse naar nul zakt."

Ook wachten WNL en VNMW al heel lang op een planning. ,,Daarnaast schiet het niet op met de aanpassingen aan het verkeerslicht, wat wij echt als een quick win zien. Wel knapt de gemeente hapsnap iets op aan de zebra op de Steenstraat, maar daar wisten wij niks van."

Vandaar de conclusie: ,,Op deze manier is het project ongeloofwaardig en worden wij als lid van het projectteam niet serieus genomen. Wij hebben duidelijk een ander gevoel van urgentie en aanpakken dan de gemeente. Op deze manier willen wij dus niet meer geassocieerd worden met de verdere voortgang van dit project en verlaten wij gezamenlijk per vandaag de projectgroep. Daarmee komt ook een einde aan de samenwerking, sinds medio 2015, van de gemeente met WijkNogleuker en de VNMW op dit project.” Eerder dit jaar liet WNL ook het beheer van de Gravenbol los.

WijksNieuws vroeg de gemeente om een reactie, zodra die binnen is brengen we u daarvan op de hoogte. 

UPDATE 15:15 uur De reactie is inmiddels binnen en de gemeente laat weten dat de directie van de gemeente en wethouder Hans Marchal dit signaal zeer serieus nemen. Ze hebben WijkNogLeuker en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede uitgenodigd om nog deze week met elkaar hierover in gesprek te gaan.