• Uitbreiding van de parkeerplekken aan het Walplantsoen

    Ali van Vemde
  • Uitbreiding parkeerplekken Walplantsoen

    Ali van Vemde

Uitbreiding parkeerplaatsen binnenstad Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE Door de herinrichting van de Markt komen op deze locatie parkeerplekken te vervallen. Het gaat hierbij om 14 parkeerplaatsen in de zomer en 25 parkeerplaatsen in de winter. Op de Markt blijven twee gehandicapten parkeerplaatsen.

Ali van Vemde

Om het aantal parkeerplaatsen te compenseren op andere locaties in en rond het centrum zijn drie locaties genoemd: het terrein van de HDSR aan het Walplansoen, het oostelijk haventerrein en het westelijk haventerrein Tijdens de voorbespreking van de gemeenteraad werden deze opties besproken.

Inspreker Peter Jansen is mede-oprichter van de Stichting Wijkse Stadshaven. Hij benadrukte dat Wijk geen parkeerproblemen kent. In de periode 2015 tot 2018 werden door de Wijkse Stadshaven vrije parkeerplaatsen geteld en bleek dat zelfs tijdens evenementen geen tekort is aan parkeerplaatsen, wel worden de plekken niet altijd goed benut. Om pieken op te vangen heeft de raad in juni 2017 besloten de parkeermogelijkheden aan de Middelweg-Oost, evenemententerrein en Botersloot te gebruiken. Wat hem betreft zijn geen dure aanlegkosten nodig. "Evalueer eerst deze oplossing." Jansen is bang dat uitbreiding van parkeerplaatsen aan de stadshaven tot aantasting van de alom gewaardeerde kwaliteit leidt, terwijl er goedkopere oplossingen zijn. De heer Van der Wal sprak in als bewoner van de Steenstraat, waar de bewoners per 1 april moeten gaan betalen voor het parkeren bij Albert Heijn. Hij pleitte ervoor dat de bewoners een soort recht van overpad krijgen, zodat zij zonder problemen met de fiets langs de slagboom kunnen. Ook vroeg hij aandacht voor het handhaven op het gebruik van parkeerschijven.

Het schetsontwerp laat zien dat het bij het Walplantsoen gaat om 19 parkeerplaatsen, waarbij 2/3 van de groenzone intact blijft. Dit terrein is niet in eigendom van de gemeente. Op het haventerrein west kunnen 22 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Ook dit terrein is niet in eigendom van de gemeente, maar wordt al gehuurd. Bij het haventerrein oost kunnen 24 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Uitbreiding op het Walplantsoen is het meest gewenst, het voorstel is om de parkeerplekken op de twee locaties in de haven in grasbeton uit te voeren, zodat een deel dan alleen tijdens evenementen wordt gebruikt. Deze uitbreiding is gewenst vanwege de eventuele horeca en verwachte groei door stadspromotie.

Veel vragen konden niet worden beantwoord. Zo wees Speijer (VVD) erop dat de ambitie er is meer toeristen binnen te halen, maar er mag niet geparkeerd worden. Bij toerisme hoort parkeren. Van der Spek (CDA) vraagt zich af welke middelen beschikbaar zijn binnen de gelden van de herinrichting van de markt voor compensatie voor het Walplantsoen. Ook noemde hij de noodzaak voor het parkeren van bussen als de bezoekersaantallen voor het nieuwe museum moeten worden gehaald. Naar aanleiding van de inbreng van deze avond zal een voorstel komen over de locaties die in aanmerking komen, liet wethouder Joustra weten.