• Na het herstel

    RHC Zuidoost Utrecht

Terugblik op de Wijkse archieframp

WIJK BIJ DUURSTEDE Vijftien jaar geleden voltrok zich de grootste archieframp in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. In de avond en nacht van 17 op 18 oktober 2002 stroomde de archiefbewaarplaats van het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug vol met grondwater. Het water bereikte een hoogte van 1.80 meter. Deze bewaarplaats was gevestigd in de archiefkelder van het gemeentehuis. De oorzaak was een technische storing van een waterpomp, die werd gebruikt bij de verbouwing van het gemeentehuis. 1000 strekkende meters aan archieven en collecties uit de periode 1300 tot 2002 kwamen daardoor onder water te staan.

LANGDURIG TRAJECT Het was het begin van een langdurig en gecompliceerd traject van evacuatie, invriezen, het maken van plannen, drogen, schade-inventarisatie, herstel en restauratie van de stukken. En van advisering, bestuurlijke, juridische en financiële procedures en beslissingen, die onlosmakelijk verbonden zijn met een dergelijke grote calamiteit.

HERSTEL COLLECTIE De archiefcollectie is nagenoeg volledig hersteld en weer voor iedereen toegankelijk. Ook financieel is alles afgehandeld. Nu, vijftien jaar later, wordt daarom een punt gezet achter dit omvangrijke project. Op vrijdagmiddag 13 oktober wordt, samen met vele betrokkenen en geïnteresseerden, nog één keer stilgestaan bij de archieframp. Er wordt teruggekeken op het gebeuren, maar ook vooruit gekeken naar de toekomst. Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, zoals het Streekarchivariaat tegenwoordig heet, laat zien waar het op dit moment mee bezig is.

FILM EN TENTOONSTELLING Over de Wijkse archieframp zijn een film en een tentoonstellling gemaakt. Vanaf maandag 16 oktober maken deze een tournee langs de gemeentehuizen van de vijf gemeenten die bij de ramp betrokken waren: Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Bunnik en Houten. Tussen 16 oktober en 10 november kan iedereen tijdens de openingstijden een kijkje nemen in het Huis van de Gemeente van Wijk bij Duurstede aan de Karel de Grotestraat 30. Daarna zijn de andere gemeenten aan de beurt.