• Frits Kragt en Peter Jansen overhandigen het rapport

Stichting Wijkse Stadshaven overhandigt rapport parkeren binnenstad

WIJK BIJ DUURSTEDE Afgelopen vrijdag hebben Peter Jansen en Frits Kragt, namens de Stichting Wijkse Stadshaven, een rapport overhandigd aan wethouder Jeroen Brouwer over parkeren in en rondom de binnenstad 2015-2018. Aanleiding voor de samenstelling van dit rapport zijn de vele meningen en aannames over 'parkeerproblematiek' in en rondom het stadshart terwijl concrete metingen hieromtrent ontbreken.

Ali van Vemde

De wethouder toonde zich content met de gedegen rapportage en gaf tijdens de overhandiging aan dat ook de gemeente is gestart met concrete tellingen. Jeroen Brouwer onderschreef een van de conclusies uit de rapportage van de Stichting Wijkse Stadshaven dat de bestaande parkeercapaciteit voor 80 % wordt benut. Ook de constatering dat het met name ontbreekt aan sturing van de verkeersstromen – mede tijdens evenementen – wordt gedeeld door de wethouder. Momenteel worden de financiële consequenties van het doorvoeren van eeen aantal gerichte maatregelen in kaart gebracht gelet op de verwachte toename van verkeersbewegingen de komende jaren. Volgens Brouwer zijn investeringen in meer parkeerplaatsen in de Stadshaven voorlopig niet aan de orde.

TEKORT AAN PLAATSEN Aanleiding voor dit rapport is de Wijkse Nota Parkeerbeleid (2015) waarin wordt gesteld dat bij kooppieken, bij koopzondagen met Cultureel Rondje als bij evenemenenten een tekort is aan parkeerplaatsen. Voor de Stichting Wijkse Stadshaven reden om vanaf dat moment tellingen rond de Stadshaven en de binnenstad uit te voeren.

OPTIMAAL GEBRUiKEN De conclusie is duidelijk, er is geen parkeerprobleem in en rond de binnenstad. Het probleem is meer dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare parkeerruimte. De automobilisten komen voor 80% uit Wijk bij Duurstede en parkeren vooral op het Walplanstsoen of Stadshaven. De route langs de westkant (Steenstraat) heeft volop vrije parkeerplaatsen. Zelfs bij evenementen, als er een verhoogde parkeerdruk is, is er geen tekort aan vrije parkeerplaatsen. Bij verschillende grote evenementen zoals Kleurrijk Uit in Wijk, Shantyfestival en Lekkodagen, kermis, kerstmarkt etcetera zijn er metingen verricht. Zo werd de extra parkeerruimte op de Boterslootweg tijdens de kerstmarkt vrijwel niet gebruikt.

AANBEVELINGEN De Stichting Wijkse Stadshaven doet tevens een aantal aanbevelingen in het rapport, waaronder het aanbieden van een duidelijke parkeerroute voor de binnenkomende automobilisten die het Walplantsoen en de Stadshaven ontlast. Verkeersregelaars zouden juist op de drukste plekken moeten staan om automobilisten door te verwijzen naar beschikbare parkeerplaatsen. Ook zichtbare handhaving kan helpen om het foutparkeren terug te dringen. Mochten er dan toch meer parkeerplaatsen nodig zijn, dan kan de grote supermarkten worden gevraagd hun parkeerterreinen op zondag open te stellen. Andere mogelijkheden zijn parkeerrmogelijkheden op Mariënhoeve, bij de gemeentewerf of op het bedrijventerrein met een pendeldienst. Wijkse Stadshaven zou graag zien dat het parkeren zo min mogelijk afbreuk doet aan het karakter van een oude stad aan haven en wijdse rivier. Maak de slogan 'Liefde aan het water' waar. Zorg voor het behoud van een toeristisch aantrekkelijk, levendig en zo gaaf mogelijk rivierfront!