• De gymgroep legde de basis voor de oprichting van de Soos

    SWOC
  • Feest ter gelegenheid van 40 jaar SWOC in 2008

    SWOC

Stichting Welzijn Ouderen Cothen viert jubileum

COTHEN Vrijdag 17 augustus viert Stichting Welzijn Ouderen Cothen (SWOC) haar 50-jarig jubileum. De leden zijn uitgenodigd voor een feest in de Kersenhut. Van 14.30 tot 20.00 uur kunnen herinneringen worden opgehaald en kan met elkaar een glaasje worden gedronken en een hapje worden gegeten. Ook zijn er leuke activiteiten.

Ali van Vemde

Eind jaren zestig begon het met De Soos. Pastoor Paanakker en pastoor Van Leer stonden aan de wieg hiervan. Zij zagen toen al hoe belangrijk het is dat ouderen actief mee blijven doen in de samenleving. De gymnastiekgroep heeft de basis gelegd voor de oprichting van de Soos. Jan v.d. Bogaard ging op pad en had al gauw 60 leden bij elkaar voor de bejaardensociëteit. Samen met Kees van Leeuwen en Teunis Knoop vormde hij het bestuur. Later kwamen er nog enkele bestuursleden bij. Dominee Lourens wordt eind februari 1979 secretaris en stopt daarmee op 81 jarige leeftijd. In een krantenbericht is te lezen: "Hij is een sympathiek man die altijd klaar stond voor de 55-plussers, wekelijks naar het zwemmen reed en met iedereen goed op kon schieten." Enkele jaren bestaan de Soos en de Werkgroep Ouderen naast elkaar. Op 17 juli 1991 wordt de Stichting Welzijn Ouderen Cothen officieel opgericht. Dit is vastgelegd in een akte bij notaris Doude van Troostwijk. Naast het bestuur zijn bij de SWOC verschillende commissieleden actief, in 1992 onder andere voor de Zonnebloem, handwerken, bingo, fietsen, woningbeleid, busreis en koersbal. Een fikse verhoging van de eigen bijdrage volgt in 1993, dan gaat deze van f 17.50 naar f 22,50, een verhoging van maar liefst ruim 28%. Joop van Maurik wordt in 1999 voorzitter en blijft jarenlang het gezicht van de SWOC. In 2000 wordt hij geridderd, in 2006 wordt hij vrijwilliger van het jaar bij de Rabobank. Miep van Schaik wordt penningmeester en wordt geridderd in 2007. Secretaris is Frans Brouwer, die in 2003 wordt geridderd. Frans zette zich jarenlang in voor de gehele gemeente maar vooral voor Cothen. Hij overleed in 2005. Jeannette van Os neemt zijn taak over, al is ze geen 55-plusser.

In de loop der jaren zijn er tal van activiteiten georganiseerd, van kaartmiddagen en bingo tot gymnastieklessen, koersbal en handwerkbijeenkomsten. Maar ook het bezoeken van de zieken, gezellig koffiedrinken, samen fietsen of biljarten en de huiskamermiddagen. Daarnaast wordt ieder jaar gezamenlijk het Sinterklaasfeest gevierd en ook de kerstviering mag altijd rekenen op veel belangstelling. Toch is er wel het nodige veranderd. "Het is niet gemakkelijk om bestuursleden te vinden," vertelt Jeannette van Os. "Daarom hebben wij als bestuur besloten dat de stichting per 31 december 2018 gaat stoppen." Vervangend voorzitter Betty Dieleman: "De tijd heeft SWOC ingehaald, er is zoveel veranderd en er zijn zoveel meer mogelijkheden en clubs bijgekomen, dat de doelstelling waar de stichting voor is opgericht, achterhaald is. Het moment is gekomen om afscheid te nemen."

STICHTING BINDING Om alle activiteiten op dezelfde wijze door te laten gaan, heeft SWOC in Stichting Binding een goede partner gevonden. Jeannette van Os: "Wij kunnen ons voorstellen dat mensen hier veel vragen over hebben. Daarom organiseren we op dinsdag 11 september om 10.00 uur een bijeenkomst in het Dorpshuys. De leden zullen er niet veel van merken, voor hen verandert er niet zo veel." De samenwerking met Stichting Binding bestaat al even. Vorig jaar werd door de SWOC, in samenwerking met Stichting Binding en de gemeente onderzoek gedaan naar de wensen van 55-plussers. Hierbij liet een aantal mensen van eind vijftig weten zich helemaal niet oud te voelen. De wensen van ouderen zijn veranderd. Gymnastiek is nog steeds een goedbezochte activiteit en ook de belangstelling voor de Sinterklaas- en Kerstviering is groot. Maar ook bleek er behoefte te zijn aan activiteiten die er nog niet zijn, bijvoorbeeld activiteiten in de avond. Wat betreft de kosten voor deelname aan de activiteiten, die bij SWOC zeer laag liggen, zal Stichting Binding in drie jaar de kosten gelijk trekken naar hun eigen kosten.