Stekker uit zandwinning Bosscherwaarden?

WIJK BIJ DUURSTEDE Het CDA vindt dat er dit jaar duidelijkheid moet komen over de milieu effectrapportage van zandwinning in Bosscherwaarden. Zo niet, dan is het CDA ook tegen zandwinning.

De Christen-Democraten willen de negatieve effecten van zandwinning goed afwegen tegenover de mogelijk maatschappelijke baten. ,,Maar dan mag het proces niet 3 jaar of meer gaan duren´´, , aldus de partij. Bij het CDA is het vertrouwen in de projectontwikkelaar fors gedaald.

In 2013 heeft de gemeente met de projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het opstellen van een inrichtingsplan. Dat inrichtingsplan lag er pas begin 2015. Op basis van dit plan zou er na de zomervakantie van 2015 een Milieu Effectenrapportage (MER) liggen. En zou er een voorstel komen voor maatschappelijke compensatie met duidelijkheid over de financiële middelen die de ontwikkelaar beschikbaar stelt om natuur- en recreatieontwikkeling in de Lunerburgerwaard mogelijk te maken. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP en het CDA blijkt dat er pas in het eerste kwartaal van 2017 duidelijkheid zal zijn. Dat is voor het CDA onacceptabel.

Bij het CDA is het vertrouwen in de ontwikkelaar fors gedaald. ,,Omdat het tempo waarin de initiatiefnemer zijn informatie verzamelt en aanlevert niet gaat zoals afgesproken met de gemeente. De vertraging die ontwikkelaar creëert door zich niet te houden aan de afspraken zorgt voor onrust en schaadt het vertrouwen´, aldus de partij.  

Het CDA heeft tot nu toe het proces gesteund. Maar dat is dat is volgens fractievoorzitter Migchels nu voorbij. ,,De omwonenden hebben recht op snelle duidelijkheid.´´ Bij de huidige planning van de projectontwikkelaar zegt het CDA tegen zandwinning in de Bosscherwaarden te zijn. Dit tenzij de projectontwikkelaar nog dit jaar het plan ter beoordeling voorlegt aan de gemeenteraad.