• Jan Oechies leest de verklaring voor

    Kuun Jenniskens

SP is uit respect Jan Burger niet bij vergadering

WIJK BIJ DUURSTEDE SP fractievoorzitter Jan Oechies heeft vanavond, bij aanvang van de commissievergadering over de Begroting voor 2019, een verklaring voorgelezen dat de SP deze avond niet mee zal vergaderen. Dit uit respect voor SP voorman en oud-wethouder Jan Burger, die zaterdagochtend is overleden.

Kuun Jenniskens

Jan Oechies las de verklaring voor op de plek in de raadszaal waar ook Jan Burger graag ging staan omdat je vanuit het midden zo goed bent te verstaan. ,,Onze vragen, reacties, amendementen en moties, ten aanzien van de programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 die vandaag aan de orde is, bewaren wij tot later.” De SP fractie is dinsdagavond 2 oktober samen een borrel gaan drinken.