• Kuun Jenniskens

'Shared space' geschrapt; flinke domper dat er geen geld is

WIJK BIJ DUURSTEDE De Zandweg zou vanuit de 'shared space' gedachte veiliger worden. Door geldgebrek is dit niet langer haalbaar. De gemeente komt nu niet verder dan plakken van pleisters op de ergste wonden, zo menen Henny Olthof en Frits van der Leije. De Zandweg trekt als hoofdroute naar het centrum veel verkeer. De veiligheid van verkeersdeelnemers is al jaren een groot punt van zorg. Vanuit bewoners wordt er al lang bij de gemeente aan de bel getrokken.

Kuun Jenniskens

SAMEN Een gezamenlijke projectgroep (die sinds 2015 bestaat) heeft de afgelopen jaren alle problemen op de Zandweg onder de loupe genomen. Het gaat hier om een samenwerking van WijkNogLeuker (WNL), de Vereniging Natuur en Milieu (VNMW), de bewonerscommissie en de gemeente.

VERKEER REGELT ZICH OP INTUÏTIE Uitgangspunt was het principe van ‘shared space’, waarbij auto’s en fietsers de weg samen gebruiken en rekening met elkaar houden. Er zijn geen aparte fietspaden, maar het verkeer mengt zich - auto‘s rijden 30 kilometer per uur. Het verkeer regelt zich op basis van eigen verantwoordelijkheid en intuïtie. Het gepresenteerde plan gaf daarnaast veel ruimte voor bomen en goed gevulde plantenbakken.

TELEURSTELLING WAS GROOT Het plan Zandweg is in mei 2017 tijdens een raadsvergadering gepresenteerd. Het werd met enthousiasme ontvangen en door het college omarmd. Vandaar de redelijke verwachting dat het in de begroting zou worden opgenomen. Maar helaas. Vlak voor de zomer kwam financieel wethouder Hans Marchal (PCG) - met gebak als douceurtje - de projectgroep een forse teleurstelling bezorgen.

VERWACHTINGEN Hans Marchal noemt het tegenover 't Groentje een prachtig burgerinitiatief: ,,We zijn als gemeente vol enthousiasme mee in dit traject gegaan. Ook al hadden we geen geld beloofd, toch geeft dat bepaalde verwachtingen. Als ik een financiële polsstok had gehad, had ik dit anders gedaan. Nu kwamen we met de boodschap dat de gemeente geen geld heeft voor een project van 1,8 miljoen euro. Dat was een flinke domper. Ik begrijp dat het nu even zuur is en ik hoop dat we het daarna achter ons kunnen laten. Wel hebben we 530.000 euro kunnen vrijmaken. Daarmee kunnen we een aantal kleinere verkeersmaatregelen oppakken.”

GESCHRAPT VANWEGE ANDERE KEUZES Frits van der Leije (namens Wijk Nog Leuker) schetst de situatie : ,,Bij de taart was de boodschap van de wethouder dat er andere keuzes waren gemaakt bij de collegevorming; er was geen geld voor uitvoering van de visie van de Zandweg. Dat was inderdaad een grote teleurstelling." Frits vervolgd: ,,En dat terwijl we er veel uren in hebben zitten. Al vier jaar zijn we met grote inzet bezig. Dat is heel lang. Bewoners, die de knelpunten hebben aangegeven, benaderen ons steeds - of er nog wel wat gaat gebeuren?”

WEL EEN ROTONDE Henny Olthof (VNMW): ,,Het pijnlijke is dat dit project van alle kanten is omarmd en dat we niet eerder een signaal hebben gekregen dat er geen geld is. Terwijl er wel miljoenen lijken te zijn voor een rotonde bij de Geer. We gaan nu noodverbanden aanleggen. De hele visie van ‘shared space’ is geschrapt; er komen geen slingers in de weg om de snelheid eruit te halen en de Zandweg krijgt voorlopig ook geen 30 kilometer regime. De gemeente gaat zelfs helemaal niets doen aan het opknappen van de groenstrook.”

NOODVERBANDEN Wat gebeurt er dan wel? Frits: ,,De verkeerslichten bij de oversteek tussen de Noorderwaard en de Heul worden anders ingesteld. Als je daar als voetganger op de knop drukt staat hij veel te lang op rood. Automobilisten worden boos omdat ze er nodeloos staan te wachten. De verbetering is dat de stoplichten standaard als oranje knipperlicht worden ingesteld. De automobilist krijgt zo het idee dat er een gevaarlijke situatie aankomt. De voetganger mag op groen drukken, maar dat hoeft niet."

ZEBRA OVERSTEKEN WORDEN OPGEKNAPT Verder wordt er een smiley ingezet om de juiste snelheid te stimuleren. De zebra-oversteken worden opgeknapt en krijgen lichtjes en zigzaglijnen. Bij de Veldpoort komt een nieuw zebrapad. Met behulp van borden op de rotonde bij de Geerweg en de kruising met de Frankenweg wil men verkeer via een andere route richting de veerpont en Amerongen leiden. Bij de kruising Madelinushof wordt een heg gesnoeid om het zicht te verbeteren. Tegenover de Gall & Gall komt een laad- en losstrook en een aantal fietsenrekken wordt verplaatst richting de begraafplaats.

BUSHALTE Mocht er na deze lijst van kleine ingrepen toch nog geld over zijn, dan wordt de bushalte verplaatst van de Zandweg, het hoekje om naar de Steenstraat richting het gemeentehuis.