• Twaalf SchuldHulpMaatjes ontvingen hun certificaat

    SchuldHulpMaatjes
  • Coördinator Francien Niessen zette als eerste haar handtekening

    Ali van Vemde

SchuldHulpMaatje van start

WIJK BIJ DUURSTEDE Een feestelijke bijeenkomst op donderdag 30 augustus. SchuldHulpMaatje Wijk bij Duurstede is nu officieel gestart. De twaalf nieuwe maatjes kregen deze avond de certificaten uitgereikt en kunnen nu echt aan de slag. Coördinator Francien mocht als eerste haar handtekening zetten onder het certificaat.

Ali van Vemde

SchuldHulpMaatje is een initiatief van het Beraad van Kerken en ondergebracht in een zelfstandige stichting. Landelijk is het al een groot succes. Bernard Baakman is één van de initiatiefnemers en was al coördinator in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook in Wijk bij Duurstede is deze hulp hard nodig. Daarom is samenwerking gezocht met onder andere de gemeente, Stichting Binding en de RSD. De SchuldHulpMaatjes gaan mensen helpen die, om wat voor reden dan ook, in de financiële problemen zijn gekomen.

Bestuurslid Klaas IJkema opende de bijeenkomst met de woorden: "We zitten hier met een legertje prof geschoolde schuldhulpmaatjes. Zij gaan het verschil maken." Na een driedaagse training zijn zij goed voorbereid om mensen bij te staan in het proces van het uit de schulden komen. Er kan hulp worden geboden aan mensen met schulden of dreigende schulden. Het is de bedoeling dat zij zo worden geholpen dat zij na verloop van tijd zelfredzaam zijn en hun financieel gedrag hebben aangepast. Door te leren hoe overzicht kan worden gehouden over de financiën, komen mensen uit een isolement. Een reactie van iemand die door SchuldHulpMaatjes werd geholpen: "Ik durf weer open te doen als er wordt gebeld. Hij leerde mij overzicht te houden."

Bernard Baakman vertelde hoe belangrijk het is om te kunnen helpen. De grootste groep bestaat uit mensen die het overkomt. Dat kan zijn door een scheiding, verlies van je baan of het overlijden van de partner. Door tijdig hulp in te roepen kan worden voorkomen dat de schulden steeds verder op lopen.

Coördinator Francien Niessen vertelde over de driedaagse cursus die de SchuldHulpMaatjes hebben doorlopen. "Het waren inspirerende dagen met aandacht voor persoonlijkheid, de fasen in schuldhulpverlening, communicatieve vaardigheden, de werkwijze, inzicht in de financiële situatie, de praktijk en het samenwerken met professionals. Online is er permanente educatie voor de maatjes. Nu zijn jullie officieel maatjes en kunnen jullie de theoretische kennis gebruiken. Weten is gaan doen." Ze vertelde trots te zijn op het team, waarbij ieder zijn eigen kwaliteiten heeft.

Wethouder Willem Joustra benadrukte dat de gemeente niet de taak van de kerkgemeenschap op zich kan nemen. "Als wethouder zal ik het wel op de achtergrond steunen." Hij roemde de sociale betrokkenheid in Wijk bij Duurstede. "Stichting Binding is ook ontstaan vanuit de gemeenschap." Na het officiële deel was er de gelegenheid om met elkaar nog even na te praten, een gebakje te eten en een glaasje te drinken. Kijk voor meer informatie op www.schuldhulpmaatje.nl