• Schenking voor molen Rijn en Lek

    Hans Driksen

Schenking voor molen Rijn en Lek

WIJK BIJ DUURSTEDE Koninklijke De Heus steunt molen Rijn en Lek de komende 3 jaar met een jaarlijkse schenking als bijdrage. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 21 juni op de molen overhandigde directeur Co de Heus, onder toeziend oog van de beschermheer van de Rijn en Lek, burgemeester Tjapko Poppens, de symbolische cheque aan Nicole Bakker, adjunct-directeur van De Hollandsche Molen, die eigenaar is van de molen.

De vereniging is heel blij met deze bijdrage; hiermee wordt voor de komende jaren voorzien in de onderhoudskosten van de molen. De wereldwijd actieve onderneming in hoogwaardige diervoeders maakt dit gebaar om de 300-jarige band tussen de familie De Heus en molens te vieren. In 1717 wordt als eerste in de familie (Hendrik) Anthonie de Heus met het beroep korenmolenaar vermeld bij een molen in Zoelmond. Tien generaties later worden er door het familiebedrijf nog steeds granen gemalen om deze te verwerken in diervoeders. De Rijn en Lek neemt in deze geschiedenis een bijzondere plek in. De familie was eigenaar van de molen van 1824 tot en met 1929, het jaar waarin De Hollandsche Molen deze overnam. De huidige directie, gevormd door de broers Co en Koen de Heus, is de tiende generatie.

 

ONDERHOUD Om de kosten van het onderhoud van de molen te betalen ontvangt De Hollandsche Molen 60% van het Rijk. De overige 40% dient de vereniging zelf te financieren en dat is elk jaar een lastige opgave. De molenaars en de vrienden van de Rijn en Lek nemen, via openstellingen en rondleidingen, het kleine reguliere onderhoud voor hun rekening.