• Predikanten Louis Wüllschleger en Jan Offringa in gesprek op De Wegwijzer

    Ali van Vemde

Schoolkerkdienst met Bonifatius met verhalen, liedjes en gesprekken

WIJK BIJ DUURSTEDE Op zondag 6 en zondag 13 oktober zijn er weer oecumenische Kerk & Schooldiensten. Op 6 oktober is de dienst in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Klooster Leuterstraat 35 om 9.30 uur, bedoeld voor ouders, verzorgers en kinderen van groep 4 tot en met 6. De schoolkerkdienst van 13 oktober om 10.00 uur vindt plaats in de Grote Kerk op de Markt voor de ouders, verzorgers en kinderen van groep 1 tot en met 3.

Ali van Vemde

Predikanten Jan Offringa en Louis Wüllschleger bezochten afgelopen week basisschool De Wegwijzer. Zij gingen in gesprek met Linde en Willemijn uit groep 7 en Marit, Steffie en Sara uit groep 6. Voordat het gesprek over Bonifatius ging, werden nog even herinneringen opgehaald aan de dienst van vorig jaar, waarin Noach een belangrijke rol speelde. Er stond toen een boot in de kerk, kinderen mochten knuffels meenemen en ze lieten duiven wegvliegen. "Het was heel erg leuk," vertellen de kinderen die er toen bij waren.

BONIFATIUS Er is de afgelopen jaren al veel aandacht geweest voor Bonifatius, die 1300 jaar geleden naar Wijk bij Duurstede kwam. Dat is natuurlijk is al heel lang geleden, maar met een beetje uitleg werd al snel duidelijk wie Bonifatius was en wat hij hier kwam doen. Louis Wüllschleger had een prachtig plaatje bij zich van Bonifatius die voor de kinderen tot de verbeelding sprak. "Hij ziet er uit als een soort dominee, maar dan met een kale plek op zijn hoofd, of een monnik." Wat vooral bekend is over Bonifatius is dat hij bij Dokkum werd vermoord. Maar daarvoor heeft hij veel goede dingen gedaan. Louis Wüllschleger en Jan Offringa legden uit dat er toen Bonifatius naar Wijk bij Duurstede kwam er nogal wat woestelingen in Dorestad. Bonifatius vond het hoog tijd om die mensen te vertellen over God. Het is dit jaar precies 1300 jaar geleden dat hij naar Dorestad kwam. Van de Paus had hij de naam Bonifatius gekregen. Aan het werk van Bonifatius is het te danken, dat Wijk bij Duurstede nu kerken heeft. Willemijn: "Het is fijn dat er een kerk is." Steffie vult aan: "Het is ook fijn dat er twee kerken zijn voor mensen met verschillende geloven." Dat de bezoeken van Bonifatius niet onopgemerkt is gebleven, mag duidelijk zijn. Want we hebben in Wijk bij Duurstede natuurlijk ook een Bonifatiusstraat. Ter voorbereiding wordt ook op school al aandacht besteed aan de dienst en zullen alvast liederen worden geoefend. Er is ook een stripboek over Bonifatius en deze zal ook worden gebruikt.

KERKDIENSTEN Voor de groepen 1 tot en met 6 is er een schoolkerkdienst, met de jongeren van groep 7 en 8 wordt op school een debat gehouden. Aan de hand van stellingen kunnen de leerlingen hun mening geven. Zo zal er bijvoorbeeld over worden gesproken wat zij vinden van het bezoek van Bonifatius. Zijn ze er blij mee of had hij beter weg kunnen blijven? Aanstaande zondag is de kerkdienst voor kinderen van de groepen 4, 5 en 6 in de R.K. Kerk. Het thema van deze dienst is 'Geef de Fakkel door!' Bonifatius staat in het middelpunt – en misschien komt hij zelf ook nog even – in de dienst met verhalen, liedjes en gesprekken. Het thema van de dienst van 13 oktober is 'Zomaar te gaan' en hier zijn leerlingen van de groepen 1 tot en met 3 welkom. Tijdens de dienst zal er een collecte worden gehouden voor De Boeg, een bijna-thuis voorziening voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Wijk bij Duurstede.

De schoolkerkdienst is een initiatief van De Wegwijzer, De Regenboog, de Hervormde gemeente, de Protestantse gemeente en de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Johannes de Doper.