• Peter Peters

Raad wil meer creativiteit op woonmarkt

WIJK BIJ DUURSTEDE  Vorige week besprak de raad de bouwstenen voor de woonvisie. Deze visie moet een antwoord geven op de problemen die zich op de woonmarkt voordoen. De bestaande Wijkse woningvoorraad blijkt op geen stukken na te voldoen aan de vraag van met name ouderen en starters. De woonmarkt vraagt dringend om vernieuwing.  Als het aan de raad ligt moet er meer ruimte komen voor creatieve ideeën en slimme oplossingen.

INFO-AVONDEN De uitgangspunten en bouwstenen voor de nieuwe woonvisie worden binnenkort voorgelegd aan informatie-avonden in Langbroek, Cothen en Wijk. De uitkomsten en suggesties van deze bijeenkomsten worden meegenomen in het definitieve stuk dat in de raadsvergadering van 28 juni wordt gepresenteerd. Duidelijk is dat er nieuwe wegen gezocht moeten worden om de problemen op de woonmarkt op te lossen. Daarom roept de raad vooral mensen op met creatieve en slimme ideeën deze bijeenkomsten te bezoeken. In de volgende editie van het Wijks Nieuws een uitvoeriger verslag van de raadsbespreking.