• Op dot moment van de voorbespreking schaarden mensen zich achter een voorstel van Jos Soons - zo werden steeds wisselende posities ingenomen

    Kuun Jenniskens

Raad stelt werkgroep Duurzaamheid in om eigen expertise op te krikken

WIJK BIJ DUURSTEDE De voorbespreking van de Wijkse gemeenteraad had voor deze keer een andere vorm. Het ging erover of de gemeenteraad zich in een werkgroep wil laten informeren over het onderwerp duurzaamheid - om zo bij toekomstige besluitvorming een goede ondergrond aan kennis te hebben.

Kuun Jenniskens

Dit is een voorstel vanuit de raadsleden Jos Soons (WijkNU), Marc Gnodde (D66) en Niek van Staaden (GroenLinks). Louise Boelens van 'Verdiep de democratie' was aanwezig als procesbegeleider en zij zette de raadsleden midden in de raadszaal in een kring.

Als iemand een voorstel formuleerde, en men was het eens, dan ging men achter die persoon staan. Aan diegene die er nog niet 'achterstond' werd gevraagd wat ie dan nog nodig had. Of die werd gevraagd een ander voorstel te formuleren.

Zo is in een noodtempo - en met een frisse blik - een aantal besluiten genomen.

Idee is om elke zes weken als afgevaardigden van raadsfracties bijeen te komen, met als doel om mensen uit te nodigen die veel expertise hebben over duurzaamheid. Kennis vergaren is een belangrijke motivatie. Het voorzitterschap rouleert en de raadsleden stellen zelf de agenda samen. De politieke besluitvorming vindt verder op gebruikelijke wijze tijdens de raadsvergaderingen plaats.