• Hans Marchal nabij de plek waar de woningen van De Geer III moeten worden gebouwd

    Kuun Jenniskens

Provincie zegt nee tegen 1000 woningen, maar wethouder laat het daar niet bij zitten

WIJK BIJ DUURSTEDE Vanuit het Wijks college is een kritische brief aan de provincie gestuurd over het afketsen van de 1000 woningen die de gemeente extra wil bouwen in De Geer III. De provincie heeft wethouder Hans Marchal (PCG) laten weten dat ze geen toestemming geeft, omdat dit extra verkeer geeft op de N229 - waardoor de files bij Bunnik 5 minuten langer worden. De provincie gaf wel al eerder toestemming voor 250 woningen in De Geer.

Kuun Jenniskens

Wethouder Marchal is verbolgen over deze denkwijze: “Gedeputeerde Pim van den Berg stelt mobiliteit boven vitaliteit. Ik zou het graag om willen draaien. Deze 5 minuten vertraging mag de vitaliteit van onze gemeente niet op de tocht zetten. Wij hebben die extra 1000 woningen nodig om onze voorzieningen in stand te houden en te bouwen voor onze eigen bevolkingsgroei.”

De wethouder houdt een dikke stapel papier in de hand: “In december 2016 is in Provinciale Staten een motie aangenomen. Daarin krijgt de gedeputeerde de opdracht om een integrale visie op te stellen voor deze 1000 woningen in De Geer III. Vervolgens is afgesproken dat we onderzoek zouden doen naar de woningbehoefte, vitaliteit en mobiliteit. Dat hebben we allemaal gedaan”, zegt Marchal wijzend op de stapel papier. Marchal gaat verder: “We willen bouwen voor jongeren en ouderen - op basis van onze Woonvisie. We hebben dit onderbouwd met interviews.”

Het was een stroperig proces met de provincie, aldus Marchal: “Het enthousiasme moest echt van ons komen, de provincie leunde achterover. Na diverse gesprekken kregen we de boodschap dat die 5 minuten extra vertraging bij de oprit van de A12 in Bunnik als cruciaal werd gevonden. Hierna volgde op 24 april een brief van de provincie waarop ze de motie als afgehandeld beschouwen.”

In de brief verwijst de provincie naar 2020, dan staat de provinciale Omgevingsvisie in de planning: “In dat kader zal ook de discussie en integrale afweging moeten plaatsvinden over de wijze waarop wordt omgegaan met de toekomstige verstedelijkingsbehoefte. De afweging over extra woningen in de uitleglocatie De Geer III in Wijk bij Duurstede zal in dat kader plaatsvinden.”

Hans Marchal laat het er niet bij zitten. Het Wijks college schreef een pittige brief aan de provincie met de vraag de motie aan te houden. De wethouder gaat maandag 4 juni inspreken tijdens een commissievergadering van de provincie. Daar zal hij met klem vragen om dit besluit aan te houden. “Er komen al aanpassingen op de N229 en wij willen niet voor niks een turborotonde bij De Geer om het verkeer beter te laten doorstromen. Daarnaast loopt er in U10 verband een groot onderzoek naar binnenstedelijk bouwen. Als college willen wij deze resultaten afwachten. Pas als alle puzzelstukjes bekend zijn, moet je dit onderzoek als afgerond beschouwen.”