• Ds. Henk Kroese neemt afscheid

    Ali van Vemde

Predikant Henk Kroese neemt afscheid

WIJK BIJ DUURSTEDE Vanwege zijn emeritaat neemt ds. Henk Kroese afscheid van de Protestantse Gemeente. Dit gebeurt op zondag 4 september met een kerkdienst en in de middag met een Evensong. Het mag dan een afscheid zijn, maar hij blijft zeker nog actief, al is het op een andere manier.

Ali van Vemde

Henk Kroese begint nu te merken dat het afscheid nadert. Langzaam wordt het rustiger de laatste weken. Een nieuw seizoen hoeft niet te worden voorbereid en dat geeft meer ontspanning. Kroese: "Ik heb heel veel van dit werk gehouden, maar het geeft toch week in week uit een zekere stress. Niets gebeurt op de automatische piloot. Geen preek, maar ook geen uitvaart is hetzelfde. Mensen nemen je in vertrouwen. Tegelijkertijd is het evangelie ontspannend. Het vertelt dat het niet van jou hoeft te komen."

DOMINEE OF PILOOT Al op de kleuterschool wist Henk Kroese dat hij dominee wilde worden. Dominee of piloot. Dat speelde ook al een rol bij de keuze voor zijn middelbare school opleiding. Het werd gymnasium. "Ik was geen geweldige leerling, maar ik wilde theologie gaan studeren." Hij haalde zijn kandidaats, maar voordat hij aan zijn doctoraal begon zat hij met het geloof in de knoop. Hij besloot zijn studie een tijd te laten liggen en werd ambtenaar in Amsterdam. Na therapie en jaren van zoeken hervond hij zijn studie. "Ik zag opnieuw een weg om toch predikant te worden." Hij werd vrijwilliger bij het jongerenwerk en dit werd later betaald werk als kerkelijk jeugdwerker. Toen aan deze baan een eind kwam, maakte hij, inmiddels in de dertig, in overleg met zijn vrouw de keuze voor het predikantschap. "Volgens mijn vrouw was dit me op het lijf geschreven." Zijn eerste gemeente was Muiden. "Gelukkig werd ik daar op handen gedragen. Je moet het toch eerst leren en dat is prettig in een omgeving die stimuleert en je verdraagt." Zijn volgende gemeente was in Amsterdam Buitenveldert. Hier heeft hij veertien jaar gewerkt. Zijn gereformeerde wijkgemeente verdubbelde door het samengaan met de hervormden.

KLEINERE STAD Henk Kroese was inmiddels in de vijftig en besloot opnieuw te gaan solliciteren. Zo kwam hij in 2009 in Wijk bij Duurstede, een geheel andere gemeente met ook jongere mensen en kinderen. "De protestantse gemeente hier is heel pluriform in de manier waarop men gelooft. Niets is vanzelfsprekend, zelfs het woordje God niet. Dat is een uitdaging: blijven proberen om onderling tot uitwisseling en gesprek te komen en iedereen erbij te betrekken. Het is hier ook erg prettig wonen. Ik heb opnieuw het plezier ontdekt van het leven in een kleine stad. Ik groeide op in Hoogeveen en de sfeer van toen is vergelijkbaar met hier. Het was een gevoel van thuiskomen. We hebben veel vrienden opgedaan en veel leuke contacten. We willen hier dan ook graag blijven wonen." Wat Henk Kroese ook bijzonder aanspreekt in deze kleinere gemeenschap, zijn de contacten met de andere kerken. "We ondernemen veel samen, zoals bijvoorbeeld de Pinksterviering en de kerstsamenzang. De samenwerking met onder andere Rebecca Onderstal, die actief is met ZIN en met Tom van Ginkel, die veel doet voor de oecumene en altijd steunt, meewerkt en inspireert, is erg prettig. Dankzij die samenwerking is ook het initiatief Preek van de Leek van de grond gekomen. Het is ook heel fijn dat dominee Piet de Jong naar de Hervormde Gemeente is gekomen. Piet is oecumenisch ingesteld en prettig om mee samen te werken. Heel blij ben ik ook met de vier organisten in de Grote Kerk. Zij zorgen tijdens de dienst, maar daarnaast ook bij concerten voor hoogwaardig orgelspel."

BIJZONDERE MOMENTEN Henk Kroese kijkt terug op een heel prettige tijd. Erg bijzonder vond hij het feest dat werd georganiseerd ter ere van zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hij werd, geheel onverwachts, thuis opgehaald en getrakteerd op een fantastische avond met cabaret, zang en veel mooie momenten. Ook aan de pinkstervieringen heeft hij fijne herinneringen. "De tijd van de koude oorlog tussen de kerken lijkt achter de rug. Jammer dat veel mensen de kerk achter zich laten. Natuurlijk zijn we daar zelf medeschuldig aan door verdeeldheid en machtstrijd. Wij worden door de ontwikkelingen hardhandig tot de orde geroepen." Droevige gebeurtenissen waren er ook. "Het overlijden van Rien Verbeek was een schok voor iedereen en heeft ons erg aangegrepen."

AFSCHEID Met een afscheidsdienst om 11.00 uur met medewerking van het koor Cantique en een Evensong met, op zijn verzoek, de medewerking van het Wijks Vocaal om 16.00 uur, zal op 4 september een einde komen aan de fijne periode die Henk Kroese hier als predikant heeft gediend.  "Het wordt tijd om andere dingen te doen, zoals weer orgel spelen, een column schrijven voor 't Groentje, helpen bij de Wijkse knotploeg en het schoonmaken van de kerk. En weer eens boeken lezen."