• Ali van Vemde

Zonnepark Cothen is bijna rond

WIJK BIJ DUURSTEDE De 11 hectare zonneveld van Sunvest dat dicht aan de kern van Cothen zal worden gebouwd, is een stap dichterbij gekomen. Zoals het er nu uitziet zal de gemeenteraad op 3 december instemmen met het bestemmingsplan dat ervoor nodig is.

door Kuun Jenniskens

Tijdens de Voorbespreking van vanavond brachten aanwonenden uit Cothen in, dat de afspraak over het verwijderen van de elzenhaag nog van een einddatum moet worden voorzien. Dat wilde wethouder Hans Marchal wel toezeggen. Van een ander punt - dat het zonneveld ook warmte-effecten heeft, en inwoners willen dat dit eerst wordt onderzocht - leken de raadsfracties en de wethouder niet onder de indruk. Zij hebben informatie dat dit effect niet bestaat.

TIJDELIJKHEID Wethouder Hans Marchal heeft voor 3 december wel een notitie toegezegd waarin hij nader ingaat op een tijdelijke vergunning. In deze pilot van Sunvest in Cothen wordt gewerkt met een bestemmingsplanwijziging. Dit betekent dat de gemeente geen termijn kan aangeven waarop de zonnepanelen moeten worden verwijderd. Tijdens de Voorbespreking blijken raadsfracties daar voorstander van te zijn; dat een zonneveld er voor de duur van 20 tot 30 jaar staat, en dat de grond daarna voor andere energieopwekking technieken wordt gebruikt, of dat de grond weer agrarisch wordt. Het blijkt dat andere gemeenten met een tijdelijke vergunning werken. Wijk bij Duurstede wil dit bij vervolgtrajecten ook gaan hanteren, omdat de gemeente in een vergunning een maximale termijn kan opnemen.