• BDU

Wijk bij Duurstede van het aardgas af

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college stemde deze week in met een Transitievisie Warmte. Hierin komt te staan wanneer welke wijken van het aardgas gaan en wat de duurzame alternatieven zijn voor verwarming. Volgens het concept Klimaatakkoord moet Nederland in 2050 geheel van het aardgas af zijn, dus voor het huis verwarmen en koken komt er een alternatief.

Gemeenten moeten allemaal in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met daarin een planning wanneer welke wijk van het aardgas gaat in de periode tot 2050. Voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan, geeft de visie ook de voorkeursalternatieven aan. 

Gezien het grote aantal woningen en gebouwen kent deze transitie veel belanghebbenden. Wethouder Hans Marchal (PCG) benadrukt: ,,Het raakt de directe leefomgeving van woning- en gebouweigenaren, bewoners en gebruikers. Samenwerking en zorgvuldige communicatie zijn daarom noodzakelijk."

Het opstellen van de Transitievisie Warmte doet de gemeente samen de woningcorporaties en Stedin denken mee. De gemeente gaat ook in gesprek met de inwoners. Daarnaast vindt afstemming plaats met de lokale energiecoöperatie, de waterschappen,
ondernemersverenigingen en andere lokale organisaties. 

Om kennis en ervaring te kunnen delen noemt de gemeente het belangrijk om bij de totstandkoming samen te werken met buurgemeenten Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug.