• Kuun Jenniskens
  • Uitbreiding parkeerplekken Walplantsoen

    Ali van Vemde

Wat staat er op de raadsagenda? Parkeren!

WIJK BIJ DUURSTEDE Op dinsdag 14 januari om 19:30 uur is er een Voorbespreking over het compenseren van de 25 parkeerplaatsen die op de Markt zijn verdwenen. Tijdens de raad van 3 december is er een motie aangenomen om hier nog eens goed naar te kijken.

door Kuun Jenniskens

Op 22 oktober besloot het college om deze parkeerplaatsen te gaan aanleggen op het terrein van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) - dat is de groene weide bij het Walplantsoen. Het college vindt dit een goede plek omdat het HDSR terrein dichtbij de winkels ligt. Zo blijft de verkeersstroom buiten de binnenstad en het sluit aan op de bestaande parkeervoorziening Walplantsoen. Het kan ook snel worden opgepakt - binnen 2 maanden. Wat het college betreft gaat het hier om tijdelijke parkeerplekken, in afwachting van toekomstige ontwikkelingen op het Walplantsoen. Het mag van het bestemmingsplan en er is al een huurovereenkomst met HDSR gereed, om 25 procent te gebruiken voor parkeren. Het terrein wordt deels opgehoogd en uitgevoerd als een groene parkeerplaats.

Tijdens deze voorbespreking wordt dit HDSR plan van het college besproken, samen met het alternatieve plan van Schil met Pit, en eventuele andere alternatieven.

Raadsleden gaan om de tafel met Schil met Pit, stichting Stadshaven, de winkeliers uit de binnenstad en VNMW. Deze vergadering gaat niet over parkeren in de binnenstad, daar heeft het college meer tijd voor nodig.