• Kuun Jenniskens

Wat staat er op de raadsagenda?

WIJK BIJ DUURSTEDE Morgenavond - dinsdag 10 december - is het de laatste gewone vergaderavond van de gemeenteraad van dit jaar. Tevens is het de laatste keer dat waarnemend burgemeester Albertine van Vliet - Kuiper de vergadering voorzit. Op maandag 16 december zal de nieuwe burgemeester Iris Meerts worden geïnstalleerd, en neemt Wijk bij Duurstede afscheid van Albertine van Vliet.

door Kuun Jenniskens

VOORBESPREKING Op 10 december om 19:30 uur wordt er gesproken over een nieuwe Milieustraat die aan de Broekweg moet komen. Welke functies moet die hebben? Wat gaat dat kosten? Er er zijn suggesties voor een ontwerp. Idee is om een dak boven de containers te bouwen, waarmee via zonnepanelen energie kan worden opgewekt.

RAADSVERGADERING Om 20.45 uur start de raadsvergadering. Hierin komen vier moties aan de orde, die door de fracties zelf op de agenda zijn gezet. Zo is er een motie van GroenLinks over een jaja-sticker - of de gemeente een variant wil onderzoeken waarbij ‘t Groentje/WijksNieuws nog wel kan worden bezorgd.

Vervolgens zijn er twee moties over slibsortproject de Bosscherwaarden. PCG, SP en CDA roepen het college op om aan de ontwikkelaar door te geven dat ze grote twijfels hebben. De fracties van GroenLinks, VVD, D66 en DuurzaamWijk hebben ook zo hun twijfels, maar zij vragen om met de ontwikkelaar afspraken te maken over tijdige oplevering van documenten. Het PCG vraagt vervolgens om het carbidschieten op Oudjaarsdag goed te regelen.

Verder staat er op 10 december een lange reeks hamerpunten op de agenda. Belangrijkste zijn een Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie; aanpassingen van de Wmo Jeugdverordeningen; en natuurlijk de leges- en belastingverordeningen voor 2020.