• Parkeren op het Walplantsoen

  Ali van Vemde
 • Parkeren bij de RK kerk

  Ali van Vemde
 • Parkeren op het Walplantsoen

  Ali van Vemde
 • De HDSR weide gezien vanaf de dijk

  Ali van Vemde

Nieuwe optie aangedragen bij rondetafelgesprek over parkeren

WIJK BIJ DUURSTEDE Frans van der Tol (SP) deed tijdens het rondetafelgesprek van dinsdag 14 januari de suggestie om vergunning parkeren bij de kerk te doen. Het grootste tekort aan parkeerplaatsen op het Walplantsoen blijkt te liggen op tijdstippen tussen 17 en 22 uur voor bezoekers aan de horeca en theater Calypso. Op het Walplantsoen staan op deze tijdstippen veel vergunninghouders geparkeerd. Als deze opschuiven naar de kerk, geeft dat ruimte voor bezoekers aan de binnenstad. Dit idee kreeg veel bijval.

door Kuun Jenniskens

Wethouder Wil Kosterman staat achter het collegebesluit met 19 ‘tijdelijke’ parkeerplekken op de weide van HDSR aan het Walplantsoen. Parkeren bij de kerk beschouwt zij als een mogelijke optie voor de toekomst. De wethouder beloofde nog voor de raad van 28 januari te kijken naar bovengenoemd ‘Plan van der Tol’. 

COMPENSEREN PARKEREN MARKT Bij de nieuwe inrichting van de Markt is winkeliers en horeca beloofd dat de parkeerplaatsen die op de Markt zijn weggehaald, elders worden gecompenseerd. Remco Fekkes (winkeliers) en Ans de Bruin (horeca) zeiden erop te staan dat deze parkeerplaatsen er snel komen - ze worden echt gemist. 

Ook al koos het college al voor parkeren op het HDSR terrein, de gemeenteraad besloot in december dat alternatieven - zoals ingebracht door Schil met Pit met mogelijkheden voor zeker 20 plekken bij de kerk - eerst serieus moeten worden bekeken. Daarom is het inrichten van de HDSR weide ‘geparkeerd’.

SNEL EN TIJDELIJK Voor parkeren op de weide heeft de gemeente al een huurcontract met HDSR afgesloten. Met wat grasbetontegels - wat een groene uitstraling geeft - en het verplaatsen van het hek, kunnen op de weide op eenvoudige wijze en binnen twee maanden tijd ongeveer 19 parkeerplekken worden gerealiseerd. In april kunnen deze parkeerplekken al klaar zijn.

KERK KOST TIJD Dit ligt anders bij de kerk, zo zegt Wil Kosterman. Daar moet de muur worden afgebroken en dat vraagt om een Omgevingsvergunning en meerdere onderzoeken, zoals naar de verkeerscirculatie in de binnenstad. Dat kost 9 maanden en veel geld.

Paul Heijmans (Schil met Pit) meent dat het parkeren bij de kerk zonder verkeerscirculatie onderzoek kan. Als het in- en uitrijden via het Walplantsoen verloopt, dan hoeven deze auto’s niet in de binnenstad te komen. Heijmans is van mening dat de gemeente zijn plan onnodig duur maakt: ,,Dit kost niks, er hoeven slechts een paar paaltjes weg.”

EERST KIJKEN NAAR SP VOORSTEL De VVD is voor de door het college gekozen optie op de HDSR weide. De SP, Duurzaam Wijk en PCG kiezen voor de optie bij de kerk met vergunning parkeren. Ook WijkNu is voor de kerk, of op een locatie op grotere afstand, maar zeker niet voor de weide. D66 is principieel voor ondergronds parkeren op het Walplantsoen. Het CDA kan akkoord gaan met tijdelijk parkeren op de HDSR weide, tot er een integraal plan komt voor parkeren in de binnenstad. GroenLinks wil eigenlijk geen opoffering van groen dus hoopt dat het bij de kerk kan, en anders wordt het tijdelijk de HDSR weide - tot er betere oplossing komt en dan kan de weide terug naar groen. Een aantal deelnemers aan het gesprek riep overigens inwoners op met de fiets naar de binnenstad te komen. 

RONDETAFELGESPREK Dit gesprek had een nieuwe vorm, dat WijksNieuws hier het ‘rondetafelgesprek’ heeft genoemd - dit naar analogie met de gemeente Houten. Raadsleden en insprekers zaten als gelijkwaardige deelnemers samen aan tafel en in het gesprek. Deze vorm pakte positief uit, zo zeiden de deelnemers achteraf.