• Jan-Dirk de Bruijn (PCG), Gerard Migchels (CDA) en Frans van der Tol (SP) zijn de indienders van de motie

    Jeroen Brouwer

Motie 'Nee tegen Bosscherwaarden' wordt morgen niet ingediend

WIJK BIJ DUURSTEDE Na een persbericht van SP, CDA en PCG waarin voor de raad van 15 oktober een motie werd aangekondigd om het slibstort project in de Bosscherwaarden tegen te houden, kwam dit weekend het bericht dat deze motie wordt uitgesteld tot 10 december.

door Kuun Jenniskens

De motie, bedoeld om op 15 oktober in de raad te behandelen, is nog niet openbaar gemaakt. Aan deze tekst werd nog driftig gesleuteld.

ADVOCAAT MEEGEKEKEN Eén van de indieners Gerard Migchels (CDA) legt uit dat ondertussen een advocaat van de gemeente er ook juridisch naar heeft gekeken. ,,Wat we in de motie beweren moet wel echt kloppen en de advocaat heeft ons geadviseerd om een aantal zaken anders te formuleren.”

KUNNEN PROCES NIET STOPPEN Wat blijkt is, dat een motie waarin het college wordt gevraagd om direct met het proces te stoppen, niet mogelijk is. Migchels: ,,Daarmee ontneem je een initiatiefnemer zijn rechten, heeft de advocaat ons uitgelegd, en dat mag niet. De ondernemer moet gewoon zijn procedure kunnen doorlopen. Wij kunnen met een motie het proces niet stopzetten, maar we kunnen wel zeggen dat we straks, aan het eind van de rit ‘nee’ gaan zeggen tegen het project Bosscherwaarden.” De CDA‘er is blij dat dit politieke signaal inmiddels is afgegeven.

Omdat in november de Begroting voor 2020 op de agenda staat, was er niet eerder tijd in de raadsagenda dan 10 december.

FRACTIEVOORZITTERS De fractievoorzitters van de Wijkse gemeenteraad verwoorden in een gezamenlijk persbericht het uitstel als volgt: ,,De afgelopen dagen is er volop aandacht in de pers geweest voor het project Bosscherwaarden. Er waren moties in de maak, die verder niet formeel zijn ingediend. Uiteindelijk is het te ingewikkeld gebleken om in zo’n kort tijdsbestek als raad hier een uitspraak over te doen. Daarom nemen wij met elkaar de tijd om goed onderzoek te doen naar de risico’s van dit project en de rol van de gemeenteraad hierin. De eerstvolgende raadsvergadering waarin dit besproken zou kunnen worden, is - gezien de planning - 10 december.”