• Nico Vernooij op zijn verjaardag 25 augustus 2019

    Ilse Vernooij

In Memoriam Nico Vernooij: een sociale en kordate oud-wethouder

WIJK BIJ DUURSTEDE Op 25 oktober is Nico Vernooij op 92-jarige leeftijd overleden. Vernooij was van 1968-1982 wethouder namens de KVP/CDA van de gemeente Wijk bij Duurstede. Van augustus 1976 tot 1977 was hij plaatsvervangend burgemeester. Vernooij was fruitteler en via zijn personeel was hij heel goed op de hoogte van problemen in de Wijkse gemeenschap. Naast de politiek was hij ook tientallen jaren bestuurlijk actief voor het Wijkse veilingbestuur en de Coöperatieve Koelhuisvereniging Wijk bij Duurstede en zat hij 20 jaar in het waterschapsbestuur.

door Gerard Migchels (CDA)

SOCIAAL Als wethouder heeft Vernooij zich ingezet voor de huisvesting van Wijkenaren die geen woonruimte konden vinden. In het begin was het vooral het verbinden van woningeigenaren met een groot huis met mensen die een woning zochten. Dit was voor de start van de bouw van nieuwe woonwijken. Bij het ontstaan van die nieuwe woonwijken heeft hij zich ingezet voor een zo groot mogelijk aandeel sociale woningen. Vernooij heeft ook gezorgd voor het verplaatsen van het woonwagenkamp achter de wal. Waarbij hij zich inzette voor goede vergoeding en een goede nieuwe plek voor de woonwagenbewoners.

KORDAAT Vernooij was een man van daden. Met visie waar het met de gemeente naar toe moest. Hij was niet bang en durfde ook als het nodig was beslissingen er door te drukken. Hij schuwde ook niet om impopulaire maatregelen te nemen. Hij was duidelijk en onderbouwde zijn besluiten goed. Samen met Rik Joosse (CDA) - die wethouder ruimtelijke ordening was – is het gelukt om 22 ha te kopen voor woningbouw. Groei van het aantal inwoners was nodig om de gemeente uit het slop te halen. De provincie Utrecht zag het eerst niet zitten. Maar mede door de overtuigingskracht van Vernooij ging de provincie toch akkoord.

HERINDELING Tijdens de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede samen de nieuwe gemeente Wijk bij Duurstede vormden speelde Vernooij een belangrijke rol in het ontstaan van een nieuwe CDA afdeling. Zijn gevoel voor humor en zijn schaterende lach droegen bij aan het fusie proces. Aan de keukentafel in zijn huis aan de Wijkersloot ontstond dan ook in 1995 de huidige CDA afdeling.

BETROKKEN CDA'ER Vernooij bleef ook na zijn wethouderschap trouw de CDA ledenvergaderingen bezoeken. Waar hij bleef meedenken. En als er zaken waren waar hij anders over dacht, dan kwam hij met een goed onderbouwd tegengeluid. Altijd op een vrolijke manier en met een vriendelijke uitstraling.