• Wietze Smit, Wendy Torbijn en Jos Soons ondertekenen hun geloofsbrieven in april 2018. Maar deze romance is voorbij.

    Marcella van Esterik

Jos Soons stapt uit fractie WijkNU en gaat verder als DuurzaamWijk

WIJK BIJ DUURSTEDE Vanavond is bekend geworden dat raadslid Jos Soons de fractie van WijkNU gaat verlaten en dat hij voor zichzelf gaat beginnen als DuurzaamWijk. Hier is een lang traject van nadenken aan vooraf gegaan. Soons wil op dit moment geen mondelinge toelichting geven, omdat er erg veel op hem af komt.

door Kuun Jenniskens

Soons wil het voor nu houden bij de persverklaring die hij op papier heeft gezet.

Als raadslid is Soons sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2018 politiek actief geworden voor WijkNU. WijkNU kwam toen als verrassende winnaar uit de bus, maar kwam niet in het college terecht. De driemansfractie van WijkNU heeft sindsdien vanuit de oppositie getracht haar doelstellingen te verwezenlijken.

Na een kleine 2 jaar is Soons tot de conclusie gekomen dat hij liever vanuit een onafhankelijke positie werkt aan de verwezenlijking van het ideaal, zoals verwoord in het oorspronkelijke partijprogramma van WijkNU dat mede door Soons werd opgesteld.

GEZAMENLIJKE OPLOSSINGEN In de verklaring staat dat voor de werkwijze van Soons cruciaal is dat hij als raadslid actief bijdraagt aan gezamenlijke oplossingen. Hij nam daartoe de volgende initiatieven: het instellen van de raadswerkgroep duurzaamheid en binnenkort volgt een dergelijk traject voor de Omgevingswet. Voorstellen van zijn hand zijn een raadsspreekuur en een bestuurlijke agenda - aan beiden wordt op dit moment gewerkt. 

Het staat niet met zoveel woorden in zijn persverklaring, maar deze werkwijze lag kennelijk moeilijk in de WijkNU fractie. Soons zegt: ,,Ik hoop vanuit de nieuwe autonome positie sterker op deze ingeslagen weg verder te kunnen gaan. Ik wil allereerst zo breed mogelijk uitwisselen van informatie en het daarin horen van iedere stem. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee het inhoudelijke niveau verhoogd wordt en het creatieve proces versterkt. In het debat is daar nu vaak niet voldoende ruimte voor. Niet iedere stem krijgt ruimte en het ‘scoren’ lijkt nog vaak voorop te staan.”

Het staat niet in zijn verklaring, maar deze opmerking lijkt bedoeld voor WijkNU fractievoorzitter Wietze Smit die bekend staat als een ouderwetse debater, en als iemand die graag polariseert.

STEM MINDERHEID TELT OOK Soons vervolgt: ,,In onderling overleg komt men echter beter tot elkaar en kunnen meer gedragen oplossingen gevonden worden. De stem van de minderheid is ook belangrijk voor de randvoorwaarden om een project te doen slagen. Daar wil ik me hard voor maken en ik wil dit realiseren in samenwerking met álle partijen.”

VOORTSCHRIJDEND INZICHT Raadslid Soons ziet liever niet dat besluiten alleen genomen worden vanuit verkiezingsprogramma’s; ,,Ik wil dat geluisterd wordt naar voortschrijdend inzicht vanuit werkgroepen en de samenleving. Het vertalen van deze inzichten naar de lokale situatie is de uitdaging die ik graag wil blijven oppakken.”