• Arie van Vliet brengt hulde aan de boeren

    Kuun Jenniskens

Gemeenteraad spreekt uit trots te zijn op boeren

WIJK BIJ DUURSTEDE De PCG noemde het een simpel steuntje in de rug, en SP en D66 sloten zich hierbij aan. Met een motie vanuit de gemeenteraad hebben zij aan willen geven trots te zijn op de boer - en dat betreft de hele agrarische sector. Met steun van VVD en CDA werd de motie aangenomen, maar zonder de stemmen van GroenLinks, DuurzaamWijk en WijkNU.

door Kuun Jenniskens

Namens de VVD zei Segboer: ,,Boeren voegen veel waarde toe, zijn van belang voor de export - dat kunnen we van stikstofschuwe plantjes op Veluwe niet zeggen.” Tegelijkertijd vroeg hij zich af, of dit ‘hoera hoera’ wel zou helpen?

Niek van Staaden (GroenLinks) noemde de context een belangrijke reden om deze motie niet te steunen: ,,Zoveel inwoners leveren een waardevolle maatschappelijke bijdrage. De agrarische sector is juist doorgeslagen door marktwerking en rechts beleid, en dat gaat ten koste van het enorme belang van natuurlijk kapitaal, zoals dat plantje van Segboer.”

Gerard Migchels: ,,GroenLinks schetst een tegenstelling die er niet is. Of een boer nu biologisch dynamisch, of biologisch, of gangbaar is - als CDA hebben we ze even lief. Er staat dus niet in deze motie dat we alleen trots zijn op boeren met megastallen.”

Om deze reden stoorde WijkNU zich juist aan de motie. Wietze Smit: ,,Trots op gehele agrarische sector, dat kunt u niet menen. Sommige saneren we juist weg, dus trots zijn op alle boeren is overdreven.”

Indiener Arie van Vliet moest wel een kunstje doen voor de VVD om de VVD fractie mee te krijgen. Die stemden pas mee als Van Vliet middenin de raadszaal een ode aan de boeren zou brengen. Van Vliet deed dit met verve, en verkreeg zo de steun van de VVD.