• Linda Horst teleurgesteld over wegmaaien soortenrijke oever

    Kuun Jenniskens

Ecologische oever De Geer zo maar pardoes gemaaid

WIJK BIJ DUURSTEDE Dit jaar is er ineens van het maaibeheer afgeweken bij een soortenrijke strook langs De Geer, één van de ecologische toplocaties binnen de gemeente. Linda Horst van de flora werkgroep van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede legt op bijgaande video uit wat de schade is. WijksNieuws.nl vroeg de gemeente wat er mis is gegaan? De antwoorden volgen begin volgende week.

door Kuun Jenniskens

De afgelopen jaren is bij bepaalde soortenrijke groenstroken en oevers, die TOP locaties worden genoemd, door de gemeente niet gemaaid, een strook van 5 meter werd vrij gehouden. In voorgaande jaren werden deze locaties door de gemeente met paaltjes afgezet, voordat Florijn ging maaien. Dit jaar is bij De Geer is strak tot aan de oevers gemaaid. Met zwaar materieel dat diep in de grond is gezakt en de bodem heeft ingedrukt, waarmee het leven er voor een stuk is uitgedrukt. Ook het vocht, cruciaal voor bepaalde soorten (zoals de 4 soorten orchideeën) is eruit geperst. Er is gemaaid met een maai-zuigcombinatie- dus veel biotoop (zaden, insecten, bodemleven, larven) zijn hiermee weggezogen en van de locatie verwijderd. Dat geeft dus niet alleen schade aan planten, maar ook aan vlinders en insecten. En die hebben elkaar hard nodig. Linda noemt dit een stevige ingreep in het voortplantingsproces van flora en fauna.

De floragroep houdt twee keer per jaar een inventarisatie van soorten bij deze toplocaties. Vervolgens spreken ze hierover met de gemeente. In feite doen ze deze inventarisatie voor de gemeente. Linda Horst zegt hierover: ,,Deze groenstrook De Geer is een prachtige oeverzone met een keur aan beschermde flora, wel 66 soorten, waarvan 17 soorten de oude status 'beschermd' verdienen. Van deze plek, waarvan je verwacht dat de gemeente er een zorgplicht voor heeft, is de soortenrijkdom tot de millimeter weggemaaid en weggezogen."

De vereniging heeft gebeld met de afdeling beheer van de gemeente om te vragen wat er mis is gegaan? Het antwoord was dat het niet stond in het maaibestek. Eén van onze vragen aan de gemeente is, hoe het kan dat wanneer er twee keer per jaar overleg is over biodiversiteit van deze plekken, dat dit niet leidt tot vaste afspraken in een bestek? Komen er in de toekomst bepaalde waarborgen? Begin volgende week leest u de antwoorden op WijksNieuws.nl