• Bloemenweide

    VNMW

Ecologische oever De Geer maaien stond in het bestek

WIJK BIJ DUURSTEDE Vorige week vrijdag vertelde Linda Horst van de werkgroep Flora van de Vereniging Natuur en Milieu aan WijksNieuws.nl dat een soortenrijke oever langs De Geer -  één van de ecologische toplocaties binnen de gemeente - zomaar pardoes was gemaaid. Met als gevolg: veel schade aan het ecosysteem. Eerdere jaren hield de gemeente een strook van 5 meter langs de oever vrij. Deze week beantwoordde de gemeente een aantal vragen van WijksNieuws.nl. De gemeente stelt dat de aanpak dit jaar niet is veranderd.

door Kuun Jenniskens

Wethouder Hans Marchal (PCG) is behoorlijk boos. Zeker ook omdat Linda Horst tijdens een symposium Groen aan de buurt, waar Wijk bij Duurstede juist als koploper veel complimenten en credits kreeg, tijdens haar praatje aldaar ook deze kritiek naar voren bracht: ,,Ten overstaan van andere bestuurders en de gedeputeerde werd ik vrijdag de oren gewassen - dus wat mij betreft is onze relatie ernstig bekoeld.”

NIKS ANDERS GEDAAN De gemeentewoordvoerder, en ook de wethouder, blijven in hun antwoorden benadrukken dat er niks anders is gegaan dan vorig jaar. ,,Er zijn afspraken gemaakt, die staan op papier, en dat zijn precies dezelfde afspraken als vorig jaar. Ook andere jaren ging deze oever mee bij de tweede maaibeurt.”

GEEN PAALTJES DIT KEER Linda Horst noemt dit een ‘papieren werkelijkheid’: ,,Deze kaalslag hebben we echt in geen jaren gezien. De maaizuigcombinatie kwam nooit zo dicht bij de oevers. Ook elders is de maaischade groot, vooral door bandensporen. De gemeente weet kennelijk niet dat vorige jaren paaltjes de kwetsbare natuur markeerden, zoals bij deze oever. Ook gingen er vooraf met een kort en direct lijntje maai-instructies naar Florijn. Daar waren wij als floragroep content over.”

Wethouder Marchal weet dat een bevlogen ambtenaar, die vertrokken is, dingen buiten het ‘maaibestek’ deed. Toch zegt hij: ,,Alles staat op papier en ik weet dat zij een ruimer bestek willen en dat er plekken zijn waar zij meer biodiversiteit willen. Maar zo ver is het nog niet.” 

TWEE JAAR WACHTEN Een nieuw bestek komt overigens pas over twee jaar. De gemeentewoordvoerder: ,,In het nieuwe groenstructuurplan maken we met het nieuwe beleid op het gebied van biodiversiteit een grote stap voorwaarts. Dit moet nu verder worden uitgewerkt in de uitvoering. Daarom zijn inmiddels de voorbereidingen gestart van het nieuwe bestek, waarin biodiversiteit een veel belangrijker rol gaat krijgen. Ook krijgen we meer mogelijkheden om hier nog meer op te sturen. In de toekomst verbetert de situatie dus verder.”

GROENLINKS WIL SNELLER EN MAATWERK GroenLinks vroeg de wethouder in juli al of er meer rekening kon worden gehouden met deze TOP locaties - of daar nu al maatwerk mogelijk was? Wethouder Marchal antwoordde vorige week dat het te duur is om bestaande contracten open te breken. ,,Er moet nog veel gebeuren voor het uitvoeren van duurzaam beheer voor biodiversiteit. De afstemming van het beheer op de levenscycli van flora en fauna vinden wij een van de belangrijkste pijlers. Om een goed gestuurde uitvoering door de aannemer te realiseren moeten we ook de beheerkaarten en de achterliggende informatie aanpassen. We kiezen nadrukkelijk voor een goede voorbereiding en onderzoek, en niet voor snelheid.” 

GroenLinks wil in de toekomst niet meer dat de bestekken zo keihard in steen zijn gebeiteld. 

Over wat er mis ging met maaien, en wat TOPlocaties zijn, leest u in het artikel van vorige week Ecologische oever De Geer zomaar pardoes gemaaid.