• Bestuurders Els Otterman (HDSR), Hans Marchal (wethouder Wijk bij Duurstede) en Gerrit Boonzaaijer (wethouder Utrechtse Heuvelrug)

  Kuun Jenniskens
 • In gesprek met aanwonenden van de Lekdijk

  Kuun Jenniskens
 • Stevige discussie tussen bestuurders en aanwonenden

  Kuun Jenniskens
 • Stevige discussie tussen bestuurders en aanwonenden

  Kuun Jenniskens

Belangrijke vraag bij project Sterke Lekdijk: waar blijft dat fietspad?

WIJK BIJ DUURSTEDE Tijdens de informatieavond over de drie oplossingen voor dijkversterking tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede op dinsdag 3 september, speelden er twee discussies. Komt er een vrijliggend fietspad op de dijk, en vooral: gaat Heuvelrug hier aan mee betalen? Daarnaast vonden agrariërs die aan de dijk wonen dat ze te weinig zijn gehoord en dat hun mening eigenlijk zwaarder zou moeten wegen.

door Kuun Jenniskens

Voor het waterschap HDSR - de organisatie die het project Sterke Lekdijk uitvoert waarbij de Lekdijk wordt versterkt - was heemraad Els Otterman aanwezig. Namens de twee betrokken gemeenten waren dat de wethouders Gerrit Boonzaaijer (SGP, Utrechtse Heuvelrug) en Hans Marchal (PCG, Wijk bij Duurstede).

HOU HET ZOALS HET NU IS Een grote groep agrariërs gaf in een stevig gesprek met drie bovengenoemde bestuurders aan dat wat hen betreft alles bij het oude moet blijven. Hun boodschap komt erop neer dat zij er moeten wonen en werken. Ze willen geen last ondervinden van verkeersveiligheidsmaatregelen. Ook het bloemrijke grasland wordt niet gewaardeerd - men meent dan gif nodig te hebben om overgewaaide distels op het land te bestrijden. Eén van hen zei het kort en bondig: ,,Al die poespas, en ook steeds meer meningen - daar hebben wij helemaal niks aan.” Een ander: ,,Wij willen geen last hebben van een vrouw die midden op de weg gaat staan om een vogeltje te bekijken.”

Otterman legde hen uit dat ze niet naar één belang kunnen kijken, maar dat ze meerdere belangen moeten afwegen. ,,Wij hebben niet alleen met boeren te maken. We hebben jullie mening nu goed gehoord, ook in de ontwerpgroep hebben jullie mee gepraat.” Op 3 oktober volgt nog een gesprek met deze groep agrariërs om hen beter te laten aanhaken op het proces. 

FIETSVEILIGHEID BELANGRIJK Wethouder Marchal zei tegen deze boeren dat hij wel drie keer nadacht om met kleine kinderen naar de Gravenbol te fietsen; ,,Op de dijk kun je niet naast elkaar fietsen.”

De bewoners vinden dat wel meevallen. In de kern Amerongen is het voor fietsers onveiliger, meende één van hen. Een ander zei: ,,Met een fietspad stimuleer je dat er harder wordt gereden op de dijk, dat is ook niet wenselijk omdat CO2 daarmee stijgt.”

Hans Marchal zei tegenover WijksNieuws.nl dat hij de hele avond te horen had gekregen: ,,Waar blijft dat fietspad? Wijk maakt zich hier hard voor en heeft hier 7 ton voor in de begroting staan. Voor mij is het een belangrijke meekoppelkans, deze kans komt maar eens in de 30 jaar. Desnoods doen we alleen het stuk tot aan de Gravenbol.”

GEEN GELD Wethouder Gerrit Boonzaaijer had een zware avond, want die moest keer op keer uitleggen dat Utrechtse Heuvelrug het geld voor een vrijliggend fietspad uit de Begroting heeft geschrapt. Dat ging om 1,2 miljoen euro. ,,Ik ben echt door iedereen gevraagd of ik al geld had gevonden”, zegt Boonzaaijer tegen WijksNieuws.nl. ,,Voor mij is het nuttig om te weten dat mensen dit belangrijk vinden. Maar Utrechtse Heuvelrug heeft alle investeringen geschrapt en houdt zich alleen nog aan wettelijke verplichtingen. En dit is een extraatje, geen wettelijke verplichting.” Boonzaaijer was heel helder: ,,Ik ga dit niet inbrengen bij de begroting voor 2020, maar misschien wel op een later moment, bijvoorbeeld in de zomer van 2020 nadat het waterschap een besluit heeft genomen.”

Vraag aan heemraad Otterman was vervolgens, of het waterschapsbestuur wel kan kiezen voor een variant waar (nog) geen geld voor is? Otterman: ,,Dit vraagt inderdaad om een list, we moeten iets verzinnen om de boel open te laten tot het geld er wel is.”

Meer informatie over de varianten leest u in een eerder artikel van WijksNieuws.nl.