• www.pixabay.com

Begroting voor volgend jaar maar net ‘rond’

WIJK Het najaar is steevast de periode waarop college en gemeenteraad zich storten op de cijfers voor een nieuwe begroting voor volgend jaar. Financieel wethouder Hans Marchal kreeg hem maar net ‘rond’. Zoals de zaken er nu voorstaan houdt Wijk bij Duurstede volgend jaar slechts 160.000 euro over.

door Kuun Jenniskens

Wethouder Marchal spreekt van een pittige klus: ,,Vanuit het Rijk komt er te weinig geld binnen. Door dit rijksbeleid zitten wij, net als vele andere gemeenten, krap bij kas. Het was een heel gepuzzel om de uitgaven en de inkomsten voor komend jaar met elkaar in evenwicht te krijgen. 

Daarom noemt het college deze krap sluitende begroting ‘vitaal maar kwetsbaar’. 

Waarom kwetsbaar? De cijfers zijn van rood naar zwart gegaan vanwege opbrengsten uit grondverkoop van 8 ton. En de begroting is erg afhankelijk van bijdragen vanuit de rijksoverheid.

De gemeente krijgt 30,5 miljoen van het Rijk en heeft daarnaast 13 miljoen aan inkomsten via lokale heffingen. Het gros komt binnen als onroerend zaakbelasting (OZB). 

De meeste tarieven zijn standaard met een inflatiepercentage van 1,5 procent gestegen. 

De OZB voor eigenaren van woningen stijgt volgend jaar van 0,1463 naar 0,1485.

Voor alle inwoners van Wijk bij Duurstede zit er in 2020 een grote stijging van de Afvalstoffenheffing aan te komen. Deze stijgt met ongeveer 47 euro. Volgens de gemeente is dit nodig omdat papier, en ook PMD, een lagere opbrengst hebben gegeven. En in eerdere jaren werd de verbrandingsbelasting niet helemaal in het tarief meegenomen. De wethouder noemt dit ‘pijnpunten waar niet aan te ontkomen is’. Hier staat weer tegenover dat de rioolheffing daalt van 236,39 naar 218,78 euro.

De grootste kosten van de gemeente liggen bij het Sociaal Domein, daar wordt jaarlijks 16 miljoen euro uitgegeven. De kosten voor Veiligheid liggen op 1,7 miljoen per jaar. De Dienstverlening van de gemeente levert daarentegen weer geld op, namelijk 24 miljoen.

De Begroting gaat niet alleen over geld, maar barst daarnaast van de lokale feiten en cijfers. Zo start het jaar 2020 naar verwachting met 23.900 inwoners. Van de Wijkse bevolking is 23 procent jonger dan 19 jaar, en 20 procent ouder dan 65 jaar. Het grootste middendeel (57 procent) bestaat uit inwoners van 20 tot 64 jaar.

Het totale grondoppervlak van de gemeente omvat 4764 hectare grond. In 2020 zullen er naar verwachting in Wijk bij Duurstede 10.107 woningen staan, waarvan 2348 woningen in de sociale huursector. In Wijk hebben zich momenteel 2659 bedrijven gevestigd.

De gemeenteraad bespreekt op dinsdag 29 oktober deze begroting voor 2020 en neemt er twee weken later - op dinsdag 12 november - een besluit over.