• Ina Vernooij en Irma van den Brink

    Ali van Vemde

Pink bij Duurstede organiseert lotgenotenbijeenkomst

WIJK BIJ DUURSTEDE Veel vrouwen (en mannen) worden getroffen door borstkanker. Dit heeft een enorme impact op je leven. Uit betrokkenheid met deze mensen werd vorig jaar een verwendag georganiseerd. Ina Vernooij organiseerde deze dag samen met Jeannet Veenendaal en het werd een groot succes. Pink bij Duurstede zorgt nu voor een vervolg.

Ali van Vemde

De verwendag was bedoeld voor mensen die in het borstkankertraject zitten tot een jaar na de behandeling. In een veilige en ontspannen omgeving werd de gelegenheid geboden op allerlei manieren te ontspannen, advies te krijgen of te oriënteren. Tijdens deze verwendag zijn er ook signalen afgegeven dat er behoefte bestaat aan een lotgenotengroep. Ina Vernooij pakte dit samen met Irma van den Brink op en nu zal op 23 november deze eerste lotgenotenbijeenkomst plaatsvinden.

BEHOEFTE Ina Vernooij: "Er is gebleken dat hier behoefte aan is. De groep die vorig jaar meedeed aan het mandala tekenen heeft nog steeds contact en ziet elkaar regelmatig. Om aan deze behoefte tegemoet te komen willen wij op regelmatige basis lotgenotenbijeenkomsten organiseren."  Irma van den Brink was er vorig jaar bij. "Vanuit mijn achtergrond in de psycho sociale zorg kende ik Jeannet en zij vroeg me of ik er bij wilde zijn, ter ondersteuning voor deelnemers die behoefte hadden aan emotionele steun.  Als je de diagnose borstkanker krijgt, ga je door een emotionele periode. Het is vooral een periode van overleven." Ina vult aan: "Nazorg is belangrijk, met elkaar in gesprek gaan en bij elkaar een luisterend oor vinden: erkenning en herkenning helpt dan al."

BORSTKANKER VERENIGING Borstkanker en hoe nu verder? Dat is het onderwerp voor de eerste bijeenkomst op 23 november. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die met borstkanker te maken hebben en nog onder behandeling zijn of mensen die het behandeltraject hebben afgesloten, maar die graag in gesprek willen met lotgenoten. Voor deze eerste bijeenkomst zijn twee gastsprekers van de Borstkanker Vereniging uitgenodigd. Zij geven informatie maar er is ook volop de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Irma: "De deelnemers aan de bijeenkomst hebben de mogelijkheid om zelf ook onderwerpen aandragen, deze zullen wij dan, indien mogelijk, voor de vervolgbijeenkomster verder uitwerken.

ONTMOETING Voor de lotgenotenbijeenkomsten hebben Ina en Irma ondernemers van drie sfeervolle locaties bereid gevonden om hun locatie belangeloos beschikbaar te stellen. Afwisselend zullen de bijeenkomsten gehouden worden bij 't Rondeel, Florian en Maitrea op dinsdag of donderdag, elke laatste volle week van de maand.  Irma en Ina: "Wij zijn er enorm trots op dat enthousiaste ondernemers ons weer willen helpen om deze bijeenkomsten tot een succes te maken." In verband met de drukke decembermaand zal de volgende bijeenkomst in januari zijn.

Inschrijven kan via de website www.pinkbijduurstede.nl of mail naar info@pinkbijduurstede.nl. Op de website is alle informatie te vinden voor de aanmeldingen en de locatie van de eerste bijeenkomst.