• Het Bonifatius Monument in Wijk bij Duurstede

    Bonifatius comité

Pelgrimspad naar Dokkum: meer prominente plaats voor Bonifatius

WIJK BIJ DUURSTEDE Het is misschien niet het belangrijkste verhaal in de geschiedenis van Wijk, maar zeker één die niet onvermeld mag blijven. Bonifatius zette 1300 jaar geleden voet aan wal in Dorestad. Vanuit Engeland kwam hij hier voor het eerst op het vasteland van Europa. Afgelopen jaar was het Bonifatius jaar met tal van activiteiten. Het zou jammer zijn als aan deze aandacht een eind komt. Daarom heeft het gemeentebestuur aan Martin Vastenhout van Museum Dorestad gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken of de aankomst van Bonifatius een meer prominente plek kan krijgen in de geschiedenis van Dorestad.

Ali van Vemde

Ook is gekeken of een samenwerking met Dokkum zinvol kan zijn en hoe dat dan zou kunnen. Vanzelfsprekend blijft de Dorestad periode vanuit historisch oogpunt het meest belangrijk en uniek. Hoewel deze tijd bekend is in binnen- en buitenland, is het voor Wijk bij Duurstede nog niet zo'n sterk merk als het zou kunnen zijn. Beelden en verhalen zouden dit kunnen verbeteren. Zo zou Dorestad met de Vikingen even zichtbaar moeten zijn in Wijk als Bonifatius dit is in Dokkum. Ook Bonifatius zou in Wijk bij Duurstede als (sub)verhaal meer aandacht moeten krijgen. Dit past uitstekend binnen de visie Stadspromotie. Wat dit verhaal tevens interessant maakt hiervoor is dat het kan worden verbonden met Dokkum. Zo kan wederzijds worden verwezen door zowel Wijk bij Duurstede als Dokkum. Het verhaal zal dan wel beter verteld moeten worden. Uit de verkenning van Martin Vastenhout blijkt dat zich hiervoor wel mogelijkheden voordoen.

MOGELIJKHEDEN Om Bonifatius een vaste plek te geven is een aantal dingen nodig. Zo zou er een aparte Bonifatiuspagina of aparte website gelinkt kunnen worden aan die van Museum Dorestad en/of de VVV. Ook zou Bonifatius een eigen paspoort in de 'paspoortenparade' moeten krijgen in het nieuwe concept van het museum. Een informatiepaneel buiten met eventueel QR codes waarachter een filmpje, animatie of meer informatie zit, past binnen een 'geschiedenisserie'. Ook wordt gedacht aan een wandelfolder met aan een kant de wetenswaardigheden over Bonfiatius in Wijk bij Duurstede en aan de andere kant Dokkum.

WANDELPAD In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad. In dit kader wordt een scala een projecten ontwikkeld in Leeuwarden en in Friesland. Een van deze projecten is het ontwikkelen van nieuwe pelgrimspaden van Nederland naar Friesland. Deze zal eindigen aan de Friese Waddenkust in Sint Jacobiparochie en Zwarte Haan. Pelgrimeren, oftewel 'slow tourism' is een opkomende recreatief-toeristische trend. Deze haakt aan op de behoefte aan bezinning bij veel mensen. Een mooi voorbeeld hiervan is de populaire route naar Santiago de Compostella. Het plan is om drie routes te ontwikkelen, waarvan er één Dokkum aandoet. Hier ligt een mooie kans voor Wijk bij Duurstede om onderdeel te worden van deze route. De partijen in Dokkum hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze samenwerking.

Label:

Bonifatius