• Rivier Gemeente
  • Rivier Gemeente

Wonderlijke Wijkse Woensdag

WIJK BIJ DUURSTEDE Wonderlijke Wijkse Woensdagen zijn samenkomsten van de Rivier Gemeente met gebed voor een Wonder. Wat bij mensen onmogelijk is, is namelijk mogelijk bij God.
Welkom in dit nieuwe jaar op woensdagavond 22 januari. Inloop met koffie / thee om 19.30 uur,  start van de avond is om 20.00 uur en einde rond 21.30 uur.

Een avond met zang, gebed en getuigenissen ter bemoediging. Ook bidt men voor de zieken opdat zij genezing ontvangen in Jezus Naam. De Bijbelse boodschap van genezing, redding en bevrijding heeft in iedere samenkomst mensen verder gebracht en geholpen. Kom als je gebed nodig hebt en neem ook anderen mee naar deze Wonderlijke Wijkse Woensdag. 
De toegang is vrij. Locatie: Rivier gebouw, Kanaal Noord 1, Wijk bij Duurstede. Organisatie info: De Rivier Gemeente, www.deriviergemeente.nl