• Recreatiepark Kooten

    Ali van Vemde

Recreatiepark Kooten wil overleg met de gemeente

COTHEN Een veilig recreatiepark Kooten en geen vaste bewoning meer toestaan, dat is wat de gemeente wil. Eigenaar Theo Withagen is boos en verbijsterd, vooral over de manier waarop. "Met de gemeente is schriftelijk de afspraak gemaakt dat na het verschijnen van het brandveiligheid rapport van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht), gezamenlijk overleg zou plaatsvinden tussen de gemeente en ons, hoe en wat de beste maatregelen zijn om de brandveiligheid te waarborgen. Tot op heden hebben wij geen inzage gekregen in dit rapport of anderszins informatie gekregen."

Ali van Vemde

In een reactie laat de gemeente weten: "De eerste prioriteit van de gemeente ligt bij de brandveiligheid. De gemeente vindt het erg belangrijk dat de eigenaren hun chalets brandveilig maken, voor zover ze dat niet zijn. Er is een plan van aanpak gemaakt. In september volgt contact met de bewoners/eigenaren. In het plan van aanpak staat dat dat of een bijeenkomst, of een gesprek is. Zeer waarschijnlijk wordt dat een persoonlijk gesprek. De situatie verschilt namelijk per chalet nogal voor wat betreft bewoners en brandveiligheid. Dat wordt dus maatwerk. In januari is aan de eigenaren (ook de heer Withagen) en gebruikers van het park via een brief verteld dat zij in 2019 nog uitleg krijgen over het brandveiligheidsrapport. Dat gebeurt volgende maand."

In deze brief schreef de gemeente ook, dat Recreatiepark Kooten niet bedoeld is voor permanente bewoning. "We hebben de bewoners in die brief toen gewezen op de mogelijkheid om een gedoogschikking aan te vragen. Bij toewijzing daarvan krijgen zij nog een jaar om andere woonruimte te vinden." Withagen: "Wat het vermeende permanente wonen betreft, geldt dat de situatie genuanceerder is dan nu geschetst. Wij hebben altijd richting bewoners kenbaar gemaakt dat permanente bewoning niet is toegestaan. Wat de gemeente niet zegt, is dat de gemeente zelf heeft bijgedragen aan de ontstane situatie. De gemeente heeft immers in de afgelopen jaren mensen die men spoed (tijdelijke) woonruimte nodig hadden, doorverwezen naar ons recreatiepark. De stap die de gemeente nu op deze manier wil maken zal mede daardoor een aantal mensen hard raken." De gemeente bevestigt dat er vanuit Stichting Binding in het verleden mensen zijn verwezen naar Recreatiepark Kooten. Het is niet bekend of dit de laatste tijd nog is gebeurd. In de brief die de bewoners hebben ontvangen staat ook dat er een mogelijkheid is om een gedoogschikking aan te vragen. Bij toewijzing daarvan krijgen zij nog een jaar om andere woonruimte te vinden. Dit geldt ook voor de mensen die verwezen zijn naar Recreatiepark Kooten door Stichting Binding.

"De stap die de gemeente nu op deze manier wil maken zal mede daardoor een aantal mensen hard raken," laat Withagen weten. "De schade, het wantrouwen en de onrust die deze onnodige berichtgeving juist in de vakantieperiode teweeg brengt, is momenteel nog niet te overzien. Dit alles valt ons rauw op ons dak. Wij hebben de gemeente dringend verzocht om haar eerdere toezeggingen na te komen en met ons in overleg te treden."