• Wethouder Hans Marchal neemt de nieuwe bushalte in gebruik

    Ali van Vemde

Nieuwe bushaltes Zandweg en Steenstraat in gebruik

WIJK BIJ DUURSTEDE Wethouder Hans Marchal heeft vrijdag 15 november officieel de nieuwe bushaltes aan de Zandweg (Voorwijk) en de Steenstraat in gebruik genomen. Na een korte toespraak bij de bushalte aan de Zandweg, waarbij hij de initiatiefnemers, aannemers, bewoners en ambtenaren bedankte, volgde een korte rit met de bus naar de andere nieuwe halte aan de Steenstraat. Een groot deel van fase 1 van de realisatie wegenbouwproject Zandweg is nu gereed.

Ali van Vemde

Al in 2016 konden inwoners ideeën, knelpunten, wensen en problemen aangeven. Samen met een bewonerscommissie, WijkNogLeuker, VNMW/IVN is een conceptplan gemaakt dat in 2017 werd gepresenteerd. In fasen zou het plan worden uitgevoerd, maar helaas bleek dat dit financieel niet haalbaar was. In februari 2019 zijn de voorbereidingen voor de aanpassingen van start gegaan, waarbij het vergroten van de veiligheid prioriteit heeft. De fiets- en voetpaden bij de rotonde Remus/Langbroekseweg zijn aangepast. De bushalte aan de Zandweg is verplaatst, evenals die van de Zandweg naar de Steenstraat. Tussen de Singel en Steenstraat is een laad- en losstrook ingericht en er is een smiley bord geplaatst aan de Zandweg om de snelheid te tonen en te registreren. In deze eerste fase is al € 100.000,- uitgegeven. Tom van Boggelen van de projectorganisatie vulde de wethouder aan: "Vanaf zaterdag zijn de nieuwe bushaltes in gebruik genomen. Kleine werkzaamheden, zoals bomen, bloembollen, borden en fietsenstalling moeten nog." Hij bedankte de omwonenden voor hun inbreng en geduld. Het duurt nog even voordat de Zandweg de fraaie toegang tot de binnenstad is. Maar de eerste stap is gezet!